Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Смит.

Сидни Смит (англ. Sydney Smith, 1771–1845) е английски свещеник, публицист, есеист и популярен афорист.

Сидни Смит


 • Бащинството и майчинството са крайно рисковани занятия; животът на родителя е като живота на хазартния играч.


 • Бедността не е позорна за човека, но създава ужасни затруднения.
  Poverty is no disgrace to a man, but it is confoundedly inconvenient.


 • Благожелателността е вродено качество на всеки човек: когато А вижда Б в беда, то неговата съвест ми нарежда да се обърне за помощ към В.


 • В Англия се счита почти за дързост, ако някой, който все още няма две или три хиляди години, изказва някакви съждения по каквито и да е важни теми.


 • В края на живота си своето превъзходство го усещат онези, които в началото са страдали от непълноценност.


 • Великите хора освещават цял един народ и въздигат всички, които живеят по едно и също време с тях.
  Great men hallow a whole people, and lift up all who live in their time.


 • Все още не съм срещнал човек, способен да мисли две минути подред. • Всяка жена има право да поиска да я разходят в Париж.


 • Гледам на Швейцария като на нещо по-долу от Шотландия.
  I look upon Switzerland as an inferior sort of Scotland.


 • Голяма част от талантa е изгубен за света, заради липсата на малко смелост. Всеки един ден затрива напълно неизвестни хора, чиято плахост ги е предпазила да направят първоначалното усилие.
  A great deal of talent is lost to the world for want of a little courage. Every day sends to their graves obscure men whose timidity prevented them from making a first effort. • Добрият брак е почти 80 процента добър късмет при намирането на правилния човек в правилното време. А останалото е вяра.
  A good marriage is at least 80 percent good luck in finding the right person at the right time. The rest is trust.


 • Едва ли не всеки ще се съгласи, че е по-добре да го ненавиждат, откоклото да му се смеят.


 • Един от най-добрите начини да се отплатиш подходящо за учението е да живееш със способни хора – и да усещаш всички онези мъки на нископоставеността, които липсата на знания винаги причинява.
  One of the best methods of rendering study agreeable is to live with able men, and to suffer all those pangs of inferiority which the want of knowledge always inflicts.


 • Животът се обогатява от многото приятелства. Да обичаш и да бъдеш обичан е най-голямото щастие на човешкото съществуане.
  Life is to be fortified by many friendships. To love and to be loved is the greatest happiness of existence. • За да извършиш нещо достойно на този свят, не бива само да стоиш на брега, треперейки и мислейки си само за студената вода и за опасностите, причакващи плувците. Трябва да скочиш във водата и да изплуваш както можеш.


 • Заблудите, за да са опасни, трябва да са примесени с голяма доза истина. Само в това съчетание те могат да добият широко разпространение.
  Errors to be dangerous must have a great deal of truth mingled with them. It is only from this alliance that they can ever obtain an extensive circulation.


 • Избягвай позора, но и не търси славата – нищо не е така скъпоструващо както славата.
  Avoid shame, but do not seek glory, nothing is so expensive as glory.


 • Изцяло разчитам на вашата неспособност да пазите тайни.


 • Илюзиите, както и зъбите, се губят с възрастта.


 • Има един съвет по време на учене, на който мисля да не се противопоставям повече: и той е, че от време на време трябва да бъда напълно бездеен и да не правя абсолютно нищо.
  There is one piece of advice, in a life of study, which I think no one will object to; and that is, every now and then to be completely idle – to do nothing at all.


 • Имай смелостта да бъдеш невеж в много неща, за да избегнеш бедствието да бъдеш невеж във всичко.
  Have the courage to be ignorant of a great number of things, in order to avoid the calamity of being ignorant of everything.


 • Как може един епископ да се ожени? Как може той да флиртува? Най-многото, което може да каже е: "Ще се видим в канцеларията след сужбата."
  How can a bishop marry? How can he flirt? The most he can say is, "I will see you in the vestry after service.


 • Какво би бил животът без аритметика, освен място на ужасите?
  What would life be without arithmetic, but a scene of horrors?


 • Какво би бил светът без чая? И как би могъл да съществува? Слава Богу, че съм се родил, когато вече е имало чай.
  Thank God for tea! What would the world do without tea? how did it exist? I am glad I was not born before tea.


 • Какво би захванал да правиш, ако знаеше, че няма да се провалиш?
  What would you attempt to do if you knew you would not fail?


 • Както казват французите, съществуват три типа пола: мъже, жени и индивиди с духовен сан.
  As the French say, there are three sexes, – men, women, and clergymen.


 • Какъвто и да си по природа, бъди такъв и никога не изоставяй своя талант. Бъди това, за което те е предназначила природата и ще успееш; бъди обаче нещо друго и ще бъдеш десет хиляди пъти по-зле от нищото.
  Whatever you are by nature, keep to it; never desert your line of talent. Be what nature intended you for, and you will succeed; be anything else and you will be ten thousand times worse than nothing.


 • Когато имам в ръцете си оръжие, то най-безопасното място за фазана е точно срещу цевта.


 • Когато твориш, зачерквай всяка втора дума – от подобна операция стилът ти само ще спечели.
  In composing, as a general rule, run your pen through every other word you have written; you have no idea what vigor it will give your style.


 • Колко жалко, че в Англия няма други развлечения освен греха и религията!
  What a pity it is that we have no amusements in England but vice and religion!


 • Маниерите са като сянка на добродетелите; те са незабавна проява на онези качества, които нашите съграждани толкова обичат и уважават.
  Manners are like the shadows of virtues, they are the momentary display of those qualities which our fellow creatures love and respect.


 • Най-голямата грешка е да не правиш нищо, защото можеш да направиш само малко. Направи каквото можеш!
  It is the greatest of all mistakes to do nothing because you can only do a little. Do what you can.


 • Най-изгодно е да бъдеш низък човек, способен обаче на широк жест.


 • Най-скъпото нещо на света са очите на нашия ближен; те струват на всекиго повече от всичко друго в домакинството.
  The dearest things in the world are our neighbor's eyes; they cost everybody more than anything else in housekeeping.


 • Не знаем какво ще бъде утре; работата ни е да бъдем щастливи днес.


 • Не ми говорете за факти – аз въобще не вярвам във фактите; както ви е известно, Канинг е казал, че по-недостоверни от фактите могат да бъдат само цифрите. — вероятно има предвид Джордж Канинг, британски премиер от началото на 19-ти век
  Don't tell me of facts, I never believe facts; you know Canning said nothing was so fallacious as facts, except figures.


 • Небето никога не помага на хората, които бездействат.
  Heaven never helps the men who will not act. • Никога не говори половин минута без да направиш пауза и да дадеш възможност на останалите да участват в разговора.
  Never talk for half a minute without pausing and giving others a chance to join in.


 • Няма по-очарователна мебел от книгите.
  No furniture is so charming as books.


 • От това, което не знаете, би излязла грандиозна книга.
  What you don't know would make a great book.


 • Понякога у него се появяват проблясъци на мълчание, което прави беседата с него интересна.


 • Похвалите са най-добрата диета за нас. — друг вариант: "Комплиментите са най-добрата диета."
  Praise is the best diet for us, after all.


 • Превъзнасянето на миналото за сметка на настоящето е първият признак на старостта.


 • През цялото време се безпокоя да не би краят на света да настъпи по време на следобедния чай.


 • Никога не чета книга, преди да я прегледам – така запазвам своето безпристрастие.
  I never read a book before reviewing it – it prejudices a man so.


 • Самотата подхранва големите добродетели, но смачква малките.
  Solitude cherishes great virtues and destroys little ones. • Сред дребните задължения в живота аз едва ли зная по-важно от това, да не хвалиш, когато не си длъжен.
  Among the smaller duties of life I hardly know any one more important than that of not praising where praise is not due.


 • Стоейки на амвона, аз с удоволствие наблюдавам, как посетителите слушат моята проповед и одобрително кимат с глави… в съня си.


 • Съпрузите са като двете половини на ножицата – понякога се разделят, но само опитай да застанеш между тях.
  Marriage resembles a pair of shears, so joined that they cannot be separated, often moving in opposite directions, yet always punishing anyone who comes in between them.


 • Тази вечер ще се помоля за вас, но да си призная, не разчитам на особен успех.


 • Този знак на отминали епохи възхвалява миналото за сметка на настоящето.
  That sign of old age, extolling the past at the expense of the present.


 • Той не само преливаше от учене, ами направо се намираше в локва. — друг вариант: "Той така преливаше от знания, че наоколо му се образуваше локва"
  He not only overflowed with learning, but stood in the slop.


 • У мене, уви, остана само една илюзия, и това е Кентърбърийският епископ.
  I have, alas, only one illusion left, and that is the Archbishop of Canterbury.


 • Удобната къща е неичерпаем източник на щастие. Тя се нарежда непосредствено след здравето и добрата съвест.
  A comfortable house is a great source of happiness. It ranks immediately after health and a good conscience.


 • Унция съобразителност струва пуд аргументи.
  An ounce of wit is worth a pound of argument.


 • Упреквай, когато се налага да упрекваш, но насаме; и при възможност, след простъпката, а не през цялото време.
  Find fault when you must find fault in private, and if possible sometime after the offense, rather than at the time.


 • Хората са щастливи, защото са били щастливи; така че ако ти ги направиш щастливи сега, ти ги правиш щастливи и за двадесет години напреди, само заради спомените за това.
  Mankind are always happy for having been happy; so that, if you make them happy now, you make them happy twenty years hence by the memory of it.


 • Човек би могъл да следва пътя си по съвсем прост начин и да поддържа живота си с безвкусна храна, но Господ ни е надарил с разум, вкус, яркост и смях, за да развеселяваме дните на земния си път…
  Man could direct his ways by plain reason, and support his life by tasteless food, but God has given us wit, and flavor, and brightness, and laughter to enliven the days of man's pilgrimage…