• Диетата е доброволно заточение в името на освобождението.Генадий Малкин