Арнълд Хенри Гласоу (англ. Arnold Henry Glasow, 1905-1998) е американски хуморист и издател на хумористично списание. Той е един от най-цитираните американски автори на кратки остроумия, чиито находчиви сентенции често намират място по страниците на големите американски бизнес издания от рода на Уол Стрийт Джърнъл, Форбс, Чикаго Трибюн и др. През 1992 г. издава единствената си книга с колекция от подбрани най-забавни фрази "Glasow's Gloombusters". Често името му бива неправилно изписано като "Глазгоу" (Glasgow), може би по асоциация със световноизвестния шотландски град, което обаче е грешка, но все още широко разпространена.


 • Ако имаш същите идеи като някой друг, но една седмица по-рано, от който и да е друг, тогава ще бъдеш приветстван като ясновидец.
  If you have the same ideas as everybody else but have them one week earlier than everyone else, then you will be hailed as a visionary.


 • Бъдещето е миналото, завърнало се през друга врата.
  The future is the past returning through another gate.


 • В живота, както и във футбола, не можете да отидете далеч, без да знаете къде е страничната греда.
  In life, as in football, you won't go far unless you know where the goalposts are.


 • Всичко, което някои хора искат, е техният справедлив дял и вашият.
  All some folks want is their fair share and yours.


 • Да се очаква нещо от нищо е най-популярната форма на надежда.
  Expecting something for nothing is the most popular form of hope.


 • Да обясняваш на тийнейджър фактите от живота е все едно да устройваш на рибата баня. — тоест никакъв ефект, пълна безсмислица
  Telling a teenager the facts of life is like giving a fish a bath.


 • Добрият лидер взема малко повече, отколкото е неговият дял от вината и малко по-малко, отколкото е неговият дял от успеха.
  A good leader takes a little more than his share of the blame, a little less than his share of the credit.


 • Лоялен приятел се смее на шегите ти, когато не са толкова добри, и съчувства на проблемите ти, когато не са толкова лоши.
  A loyal friend laughs at your jokes when they're not so good, and sympathizes with your problems when they're not so bad.


 • Една идея, необвързана с действие, няма да обхване нищо повече от мозъчната клетка, която вече е заела.
  An idea not coupled with action will never get any bigger than the brain cell it occupied.


 • Едно от изпитанията за лидерството е способността да се разпознае проблем преди да е станал спешен.
  One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.


 • Живейте така, че вашите приятели да могат да ви защитят, но никога да не им се налага да го правят.
  Live so that your friends can defend you but never have to.


 • Ключът към всичко е търпението. Пилето се излюпва с мътене, а не със счупване на черупката.


 • Консултантът е човек, който спестява на клиентите си почти толкова пари, колкото е таксата му.
  A consultant is someone who saves his client almost enough to pay his fee.


 • Критиката е по-ефективна, когато звучи като похвала.
  Criticism is more effective when it sounds like praise.


 • На света има повече хора, които сами са се оцапали, отколкото такива, които сами са се издигнали.
  There are more self-marred people in the world than there are self-made.


 • На хората с такт им се налага по-малко да отстъпват.
  People with tact have less to retract.


 • Направете от живота си мисия, а не интермисия (антракт - бел.прев.).
  Make your life a mission - not an intermission.


 • Нищо не продължава вечно - дори твоите тревоги.
  Nothing lasts forever, not even your troubles.


 • Нищо прекрасно не е било създавано с хладнокръвие. Жаркостта изисква всичко да бъде подложено на гореща обработка. Всяко голямо постижение е историята на едно пламтящо сърце.
  Nothing splendid was ever created in cold blood. Heat is required to forge anything. Every great accomplishment is the story of a flaming heart.


 • Половината от пациентите на психиатъра го посещават, защото са семейни, а другата половина, защото не са.
  Half a psychiatrist's patients see him because they are married -- the other half because they're not.


 • По-малко факти - по-силно убеждение. — или друг вариант: "Колкото по-малко са фактите, толкова по-здрави са убежденията."
  The fewer the facts, the stronger the opinion.


 • По-трудно е да скриеш невежество, отколкото да усвоиш знания.
  It is harder to conceal ignorance than to acquire knowledge.


 • Проблемът с бъдещето е, че то обикновено идва, когато най-малко го очакваш.
  The trouble with the future is, that it usually arrives when you least expect it.


 • Проблемът с бъдещето е, че то обикновено идва, преди да сме готови за него.
  The trouble with the future is that is usually arrives before we're ready for it.


 • Прогрес е това, което се случва, когато невъзможността отстъпва пред нуждата.
  Progress is what happens when impossibility yields to necessity. • Смехът е успокоително без странични ефекти.
  Laughter is a tranquilizer with no side effects.


 • Внимавай с онези, които не се смеят на нищо или се смеят на всичко.
  Beware of those who laugh at nothing or everything.


 • Страхът е удължената сянка на невежеството.
  Fear is the lengthened shadow of ignorance.


 • Това, от което се нуждае страната, са няколко създаващи работа изобретатели. — в противовес на традиционното "labour-saving" - спестяващи работа - бел.прев
  What the country needs are a few labor-making inventions.


 • Успехът е нещо просто. Правѝ каквото е правилно, по правилния начин и в правилното време.
  Success is simple. Do what's right, the right way, at the right time.


 • Успехът не те спохожда като някаква спонтанна експлозия. Ти сам трябва да запалиш огъня на успеха в себе си.
  Success isn't a result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire. • Хвалбата действа чудотворно на нашия слух.
  Praise does wonders for our sense of hearing.


 • Щастлив е човекът, който знае какво да запомни от миналото, на какво да се наслади от настоящето и какво да планира за бъдещето.
  Happy is the person who knows what to remember of the past, what to enjoy in the present, and what to plan for in the future.


Източници: