Фридрих Шлайермахер

германски философ

Фридрих Даниел Ернст Шлайермахер (нем. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, 1768–1834) е немски философ и теолог.


Най-популярна фраза


Прочутата фраза често, но погрешно се споменава, че е казана по адрес на Хелмут фон Молтке Старши. В действителност първоначално е употребена от остроумния немски философ Фридрих Шлайермахер (1768–1834) в едно писмо от 15 март 1830 г. до Гьоте, където коментира изтъкнатия си сънародник, филолога и критик Аугуст Имауел Бекер ( August Emanuel Bekker, 1785–1871):
"…Bekker, den sie den stummen in sieben Sprachen nennen."
Източник: Laudator Temporis Acti: Silent in Seven Languages


За религията
  • Няма Бог извън света и няма свят извън Бога.


  • Същността на религията се състои в усещането за абсолютна зависимост.


  • Ако разгледаме въпроса за това как християнската теология е израснала в самото начало, ще открием, че християнската църква се е зародила по-рано; дори и сега за всеки отделен християнин църквата идва преди теологията.