Противоречие — Противоречивост

(пренасочване от Противоречие)


 • Ако фактите противоречат на моята теория, толкова по-зле за фактите.Георг Хегел, така отвърнал веднъж на забележката, че неговите теории не се съгласуват с фактите


 • …Без страсти и противоречия няма живот и няма поезия. Стига само в тези страсти и противоречия да има разумност и човечност, техните резултати биха отвели човека до неговите цели.Висарион Белински


 • Вярвам, че в природата на човека е вкоренено противоречие, породено от условията на човешкото съществуване, което изисква търсенето на решения, които на свой ред създават нови противоречия и сега се нуждаят от отговори.Ерих Фром

 • Има хора дотолкова противоречиви, че чак им харесва, когато им се възхищават за това, че те на нищо не се възхищават.Жан Ростан
 • Остави ме да бъда всичко, което сама не зная още за себе си.
  Какво от това, че съм противоречие?
  Нека да бъда като любовта – неуловима, променлива, неподчиняваща се никому за нищо!
  Блага Димитрова, из романа "Отклонение"
 • Противоречието е, което движи света напред. — «Was überhaupt die Welt bewegt, das ist der Widerspruch.»Георг Хегел