Смърт — Гибел — Кончина

(пренасочване от Смърт)

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я

Смъртта се грижи за цветята си, в Kuoleman puutarha на Хуго Симберг (1906)

А Редактиране

Б Редактиране

В Редактиране

 • В минутата на раздяла с живота към него се привързват с най-голяма сила.Наполеон
 • Внезапната смърт е продължение на здравословния живот.Венцеслав Константинов
 • Везапно осъзнаваш, че вече всичко си преживял - освен Смъртта.Венцеслав Константинов
 • Времето е скъпоценен подарък, който ни е даден, за да станем чрез него по-умни, по-добри, по-зрели и съвършени.Томас Ман
 • Всички ги чака една нощOmnes una manet nox.Хораций
 • Всичко на света може да се повтори освен смъртта.Сервантес
 • Всяко поглеждане на часовника те приближава към Края.Венцеслав Константинов

Г Редактиране

Д Редактиране

Ж Редактиране

 • Живееш с хора, а умираш в самота.Венцеслав Константинов
 • Животът е приятен. Смъртта е спокойна. Само преходът е неприятен. (Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.) — Айзък Азимов

З Редактиране

И Редактиране

 • Има мъртъвци, в които има повече живот, отколкото в живите. А има и живи, които са по-мъртви от всеки мъртвец.Ромен Ролан
 • "Има още един, по-добър свят!" - рече прасето по Коледа.Венцеслав Константинов
 • Има три начина да посрещнеш вестта за края на света: с ужас, с облекчение, с безразличие.Венцеслав Константинов

К Редактиране

Л Редактиране

М Редактиране

Н Редактиране

О Редактиране

П Редактиране

С Редактиране

Т Редактиране

 • Това, което се случва след смъртта е тъй неизразимо великолепно, че нашето въображение и чувства не успяват да си съставят дори приблизителна представа за него: Разтварянето на нашата ограничена във времето форма във вечността не води до загуба на смисъла.Карл Юнг, Писма том 1
 • Трупаш пари с надеждата, че така ще отдалечиш Смъртта.Венцеслав Константинов
 • Тъкмо си се научил да живееш, пристига Смъртта.Венцеслав Константинов

У Редактиране

Х Редактиране

Ц Редактиране

Ч Редактиране

Щ Редактиране