• „С чувство за хумор и смъртта е по-малко гробовна.“