Томас Ман

германски писател

Томас Ман (Thomas Mann, 1875 - 1955) е немски писател. През 1929 г. е отличен с Нобелова награда за литература.


  • Времето е скъпоценен подарък, който ни е даден, за да станем чрез него по-умни, по-добри, по-зрели и съвършени.
  • Няма нищо по-нехигиенично от живота.
  • Опознавайки себе си, човек се променя.
  • Човек е млад или стар, в зависимост от това как се чувства.
  • В името на доброто и любовта, човек не трябва да позволява на смъртта да обсеби мислите му.