Многословие — Приказливост — Бъбривост

(пренасочване от Многословие)


  • Да говориш много и да кажеш много не е едно и също нещо.Софокъл


  • Дърдорковците не чуват никого, защото самите те дърдорят непрекъснато.Плутарх  • Наостряй уши край бъбривеца. — «Aurem substringe loquaci.»Хораций


  • Подобно на пшениченото зърно, което затворено в съдина, увеличава размера си, но намалява качеството си, така и речта в устата на приказливите става къде по-пространна, но губи откъм доверие.Плутарх  • Представете си само каква тишина щеше да настане, ако хората говореха само това, което знаят.Карел Чапек  • Шумът нищо не доказва. Кокошката, снесла яйце, понякога кудкудяка като, че ли е снесла малка планета.Марк Твен