Софокъл (496 пр.н.е. — 406 пр.н.е.) е древногръцки драматург.




  • Който е смел на дело, той няма да се уплаши от думи.



       Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.