Тишина — Шум

(пренасочване от Тишина)
  • Ако хората говореха само тогава, когато имаха какво да кажат, в света би настъпила угнетяваща тишина.Емил Кротки

  • Представете си само каква тишина щеше да настане, ако хората говореха само това, което знаят.Карел Чапек


  • Слухът ти е отворен за света / Но можеш ли да чуеш тишината?Роман Кисьов, из "Можеш ли да чуеш тишината?"

  • Тишината беше интензивен грохот.Джак Керуак, из романа "Бродягите на Дхарма"

  • Тишината ми говори много тихо / с филигранните си, ювелирни интонации ... / Тишината ми говори много тихо / с тайнствения глас на бъдещ спомен...Роман Кисьов, из "Арго"