Евгений Тарасов

  • „Тишината е шум, към който сме привикнали.“