Нрави – Обичаи

(пренасочване от Обичаи)


  • Ако не умееш да виеш с вълците, не се опитвай да живееш с тях.Ан дьо Стал
  • Обичайна работа е … тази, към която си привикнал. Може би сега тя не ви се струва обичайна, но с времето всичко ще се измени. И ще стане напълно обичайно.Маргарет Атууд, из романа "Разказът на прислужницата"

  • Почестите променят нравите, но рядко в по-добра посока.Плутарх