Оратори — Разказвачи — Събеседници — Приказливци

Говорилник (човек)
(пренасочване от Събеседник)
 • Ако се стремите да станете добър събеседник, станете преди всичко добър слушател.Дейл Карнеги • Добрият разказвач е човек, който има добра памет, но се надява, че другите нямат.Ървин Коб


 • Дългата реч не помага за по-успешното свършване на една работа, така както и дългата рокля не подпомага ходенето.Шарл Морис дьо Талейран


 • Дърдорковците не чуват никого, защото самите те дърдорят непрекъснато.Плутарх • Изкуството [на оратора] … преди всичко се заключава в това никой да не забележи изкуството.Квинтилиан, из "Обучението на оратора"


 • Има такива [оратори], които нарочно се стараят да бъдат неясни. … Оттук се е родила и забележителната похвала: "Това е прекрасно, че и самият аз нищо не разбрах."Квинтилиан, из "Обучението на оратора"


 • Има само едно правило, за да бъдеш добър събеседник – да се научиш да слушаш.Кристофър Морли


 • Казват, че ораторът е най-ярък, когато е пламенен, когато негодува. Аз отричам това. Той е най-силен, когато подражава на гнева.Дени Дидро


 • Клюкарят е този, който ти говори за другите, досадникът е този, който ти говори за себе си, а идеалният събеседник е този, който ти говори за тебе самия.Лиза Кърк


 • Когато на събеседник в разговора искаш да покажеш някаква истина, най-важното е: да не се дразниш и да не казваш при това нито една недобра или обидна дума.Епиктет
 • Ораторите често наваксват с дължина това, което не им достига на дълбочина.Шарл Монтескьо


 • Ораторът не трябва да подражава сляпо на поетите. … На поезията можем да се любуваме отдалече.Квинтилиан, из "Обучението на оратора" • Приказливецът иска да ви застави да го обичате, но предизвиква ненавист; иска да окаже услуга, но става досаден; иска да предизвика удивление, но става смешен; той оскърбява своите другари и служи на своите врагове.Плутарх


 • Струва ми се, че това е най-лошото – когато тайната остава заключена в теб не поради липса на разказвач, а поради липса на слушател, който да те разбере.Стивън Кинг


 • Със закръглени уста. — «Ore rotundo.»Хораций, т.е. да се говори с добра дикция


Сродни страници