Аристокрация — Аристократи

(пренасочване от Аристократ)
  • Аристокрацията е изящен орнамент към гражданското общество. Тя е коринтски капител на изисканото общество... връзката, която споява поколенията на нацията.Едмънд Бърк


  • Болшинството дворяни напомнят на своите предци толкова, колкото италианските чичероне напомнят за Цицерон.Никола дьо Шамфор


  • В Холивуд, за аристократ е считан всеки, който знае родословието си до второ коляно.Дани Кей


  • Господството на аристоркацията осигурява на масите участия в опасности, а самата аристокрация извлича от това най-голямата печалба и я прибира в свои ръце.Тукидид


  • Кралицата през целия си живот не е отворила и не е затворила нито една врата. — из филма "Сбогом, моя кралице"