ЯнуариФевруариМартАприлМайЮниЮлиАвгуст

(Редактиране | Беседа)

Единствените граници на човешкото същество са границите на неговото въображение.
Федерико Фелини

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

Функционирането на Вселената … зависи от равновесието на четири сили, а именно:
обаяние, убеждение, несигурност и инат.
Тери Пратчет

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В живота на много хора нищо не се променя именно в епохата на големите промени.
Валентин Домил

(Редактиране | Беседа)

 
 

В бизнеса, както и в живота, получавате не това, което сте заслужили, а онова, за което сте се споразумели.
«In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate.»
Честър Карас

(Редактиране | Беседа)

 
 

В бизнеса, както и в живота, получавате не това, което сте заслужили, а онова, за което сте се споразумели.
«In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate.»
Честър Карас

(Редактиране | Беседа)

 
 

В бизнеса, както и в живота, получавате не това, което сте заслужили, а онова, за което сте се споразумели.
«In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate.»
Честър Карас

(Редактиране | Беседа)

 
 

В бизнеса, както и в живота, получавате не това, което сте заслужили, а онова, за което сте се споразумели.
«In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate.»
Честър Карас

(Редактиране | Беседа)

 
 

В бизнеса, както и в живота, получавате не това, което сте заслужили, а онова, за което сте се споразумели.
«In business as in life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate.»
Честър Карас