Дейм Ребека Уест (англ. Dame Rebecca West, 1892–1983) е псевдоним на дейм Сесили Изабел Феърфийлд, английска журналистка, писателка, литературен критик и феминистка, почитателка на югославската природа и култура.

Ребека Уест


 • Бедата за човека е двойна. Той не може да научи истини, които са твърде сложни, а забравя истини, които са прекалено прости.
  The trouble about man is twofold. He cannot learn truths which are too complicated; he forgets truths which are too simple.


 • Винаги добродетелите, а не пороците докарват човека в катастрофа.
  It is always one's virtues and not one's vices that precipitate one into disaster.


 • Всеки е наясно, че твърде малко може да се вярва на това, което хората говорят един за друг. Но му е доста по-трудно осъзнае, че дори още по-малко може да разчита на онова, което хората говорят за себе си.
  Everyone realizes that one can believe little of what people say about each other. But it is not so widely realized that even less can one trust what people say about themselves.


 • Главната разлика между мъжете и жените е, че мъжете са лунатици, а жените са идиотки.
  The main difference between men and women is that men are lunatics and women are idiots. • Голямата музика е в известна степен ведрина; тя се определя от стойностите, които заявява.
  Great music is in a sense serene; it is certain of the values it asserts.


 • Да пази Господ всяка книга да бъде забранена. Тази практика е толкова неоправдана, колкото детеубийството.
  God forbid that any book should be banned. The practice is as indefensible as infanticide.


 • Дали св.Франсин е проповядвал на птиците? И за какво? Ако той наистина е обичал птиците, би направил по-добре да проповядва на котките.
  Did St. Francis preach to the birds? Whatever for? If he really liked birds he would have done better to preach to the cats.


 • Жените познават проклятието на благотворителността, защото цивилизованите обичаи винаги са предвиждали да им се подхвърля евтина милостиня, а не да им се дават добри заплати.
  Women know the damnation of charity because the habit of civilization has always been to throw them cheap alms rather than give them good wages.


 • Животът трябва да бъде борба на желанието към приключения, чието благородство да оплодотвори душата.
  Life ought to be a struggle of desire toward adventures whose nobility will fertilize the soul.


 • Журналистика: умението да се справиш с предизвикателството да запълваш пространството.
  Journalism: an ability to meet the challenge of filling the space.


 • Задължение на душата е да бъде вярна на собствените си желания. Тя трябва да се откаже от стремежа си да господства.
  It is the soul's duty to be loyal to its own desires. It must abandon itself to its master passion.


 • Както всички лоши шофьори, и той си мислеше, че е най-добрият водач на света.
  Like all bad drivers, he thought he was the best driver in the world.


 • Истинското произведение на изкуството е призвано да даде начало на спора между художника и неговата аудитория.
  Any authentic work of art must start an argument between the artist and his audience.


 • Майчинството е най-странното нещо – това е все едно да си нечий троянски кон.
  Motherhood is the strangest thing, it can be like being one's own Trojan horse.


 • На международните отношения им е отредено да представляват тромави жестове, основани на несъвършени знания.
  International relationships are preordained to be clumsy gestures based on imperfect knowledge.


 • Надпреварата за гласове в Америка е много по-трудна отколкото в Англия по простата причина, че е много по-лесна.
  The American struggle for the vote was much more difficult than the English for the simple reason that it was much more easy.


 • Наричат ме феминистка всеки път, когато си позволя да кажа нещо, което не се вписва в ролята на домашна изтривалка за крака или проститутка.
  People call me a feminist whenever I express sentiments that differentiate me from a doormat or a prostitute.


 • Не мога да разбера: ако всички грешим един за друг, дали не си измисляме неписани романи за хората, които срещаме.
  I wonder if we are all wrong about each other, if we are just composing unwritten novels about the people we meet?


 • Никога не съм могла да дам ясно определение за това, какво е феминизъм. Знам само, че ме наричат феминистка всеки път, когато не позволявам да си изтрият краката в мен.
  I myself have never been able to find out precisely what feminism is: I only know that people call me a feminist whenever I express sentiments that differentiate me from a doormat.


 • Никой не обича, когато му сипват сол в раната, дори това да е солта на земята.
  Nobody likes having salt rubbed into their wounds, even if it is the salt of the earth.


 • Няма логична причина камилата на голямото изкуство да трябва да минава през иглата на масовата интелигентност.
  There is no logical reason why the camel of great art should pass through the needle of mob intelligence.


 • Няма такова нещо като разговор. Това е само илюзия. Има само интересни монолози – и това е всичко.
  There is no such thing as conversation. It is an illusion. There are intersecting monologues, that is all.


 • От съществуването на мъжкият пол решително няма никаква необходимост, с изключение на тези редки случаи, когато е нужно да се премести пиано.
  There is, of course, no reason for the existence of the male sex except that one sometimes needs help with moving the piano.


 • Писането няма нищо общо с комуникацията между човек и човек, а само с комуникацията между различни части на ума на човека.


 • Пиша книги, за да разбера нещата.
  I write books to find out about things.


 • Понякога е много трудно да се покаже разликата между историята и миризмата на скункс.
  It is sometimes very hard to tell the difference between history and the smell of skunk.


 • Преди войната военната наука представлява област на точното знание, както астрономията. След войната тя изглежда по-скоро като астрология.
  Before a war military science seems a real science, like astronomy; but after a war it seems more like astrology.


 • Силната омраза е най-добрата лампа, когато вървим през тъмните кътчета в живота...
  A strong hatred is the best lamp to bear in our hands as we go over the dark places of life...


 • Той е джентълмен всеки един инч.
  He is every other inch a gentleman.


 • Трудността да се напише биография може да се осъзнае от всеки, който сяда и си въобразява, че твърде много хора знаят за неговата или нейната любов.
  Just how difficult it is to write biography can be reckoned by anybody who sits down and considers just how many people know the real truth about his or her love affairs.


 • Трябва винаги да вярваш, че животът е толкова необикновен, колкото го заявява музиката.
  You must always believe that life is as extraordinary as music says it is.