Любопитство — Любознателност

(пренасочване от Любопитен)


  • Жените ни слушат най-внимателно тогава, когато разговаряме с друга жена.Анри Торе

  • Любопитството неизменно се съпътства от злословие.Плутарх


  • Любопитството няма предел, тъй като няма предел за това, което предизвиква любопитство.Валентина Беднова  • Най-ценното качество в живота е вечно младото любопитство, неутолено от годините и възраждащо се всяко утро.Ромен Ролан


  • Никой не е любопитен, без да бъде зложелателен.Плавт


  • Хората се интересуват най-много от това, което изобщо не ги касае.Бърнард Шоу