Безразличие — Равнодушие


  • Винаги се отнасям много дружелюбно с тези, които са ми безразлични.Оскар Уайлд


  • Дълбокото равнодушие, с което хората се отнасят към добродетелта, ми се струва по-възмутително от порока.Никола дьо Шамфор


  • Не бъдете равнодушни, защото равнодушието е смъртоносно за човешката душа.Максим Горки  • Понякога е достатъчно да не се примириш с високомерието и самонадеяността, за да ги унищожиш; понякога трябва да не ги забележиш, за да станат безвредни.Никола дьо Шамфор


  • Посредственият човек винаги се приспособява към господстващото мнение и мода; той счита съвременното състояние на нещата за единственото възможно и към всичко се отнася пасивно.Георг Кристоф Лихтенберг


  • Равнодушието е паралич на душата, преждевременна кончина.Антон Чехов


  • Търпимостта неизбежно води до равнодушие.Дени Дидро