Георг Кристоф Лихтенберг

  • Когато се сблъскат глава и книга и се чуе кух звук, да не би вината да е само в книгата?


  • Което е поднесено в сериозна форма, изглежда плитко, в остроумна - може да изглежда дълбоко.


  • Може да порицаваме грешките на великия човек, но не трябва заради тях да порицаваме самия човек.


  • Най-силната вода в света са женските сълзи.


  • Подобни произведения са като огледала: ако в тях се оглежда маймуна, не може да покажат някой апостол.


  • Посредственият човек винаги се приспособява към господстващото мнение и мода; той счита съвременното състояние на нещата за единственото възможно и към всичко се отнася пасивно.


  • Те (французите) извършват подвизи, а ние превеждаме разказите за тях на немски език.