Скъперничество — Алчност

(пренасочване от Скъперник)


  • Гордея се с този прекрасен златен часовник с ланец. Продаде ми го дядо ми на смъртния си одър.Уди Алън


  • Когато до родителите ми достигна слуха, че са ме отвлекли, те веднага дадоха стаята ми под наем.Уди Алън
  • Пестеливост – нищо да не се изхарчи напразно; скъперничество – стремеж абсолютно нищо да не се похарчи.Мадлен дьо Пюизие


  • Скъперникът се лишава от необходимото, за да си набави излишното в едно бъдеще, което никога няма да дойде.Жан-Батист Сей


  • Скъперниците толкова много се грижат за богатството си, сякаш е тяхно собствено, но толкова малко се въпзолзват от него, сякаш е чуждо.Бион от Бористенос
  • Стиснатите хора приличат на хипохондриците, които живеят в постоянен страх, навсякъде виждат опасности и се боят да не повредят от съприкосновение с каквото и да било.Клод Адриан Хелвеций