Симон Вейл

френска философка

Симон Вейл (фр. Simone Weil, 1909–1943) е френски философ от богато еврейско семейство и религиозна мислителка, сестра на математика Андре Вейл (André Weil).


 • Винаги, когато някой се опитва да потиска съмненията, става въпрос за тирания.
 • Дистанцията е душата на красотата.
 • Изглежда никаква доброта не може да отиде по-далеч от справедливостта – иначе рискуваме да наложим лъжливо разбиране за добротата. Но ние трябва да сме благодарни на справедливия човек за това, че е бил справедлив, защото справедливостта е нещо прекрасно…
из "Форми на неявна любов към Бога"
 • Изкуството е един от символите на двете благородни човешки усилия: да постори и да се въздържи от разрушение.
 • Културата е оръдие на университетските професори за производство на професори, които също ще произведат професори.
 • Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това да се знае…
 • Не търсим истината, защото е истина, а защото е нещо добро.
 • Непочтена е всяка дружба, в която има дори намек от желание да се угоди или желание да ти се угоди. В истинската дружба тези две желания са напълно изключени. Двама приятеил от цялата си душа са съгласни да си останат двама, а не един. Те уважават дистанцията между себе си, установена от самия факт, че са създадени различни. Човек има право да желае да достигне непосредствено единство само с Бога.
из "Форми на неявна любов към Бога"
 • Под "жизнено важни икономически интереси" държавата се разбира не това, което е необходимо за живота на гражданите, а онова, което се изисква за водене на война.
 • След гибелта на идеите остават само трупове.
 • Това, от което човек има нужда, е тишина и топлина, това което е дал, е само леден хаос.
 • Човешката душа има нужда от доброволно покорство и от свобода.
 • Човешката душа има нужда от истината и от свобода на изразяването.