Робърт Енсън Хайнлайн (1907 - 1988) е американски писател-фантаст.


Вижте също: • Вселената никога не е имала смисъл. Предполагам, че е построена по държавна поръчка.
  The universe never did make sense; I suspect it was built on government contract.[1]
 • Да събудиш някого, без да е крайно наложително, не е престъпление. Но само първия път.
 • Не знам откъде бяха измъкнали този царствен пуяк. Може би са си го изписали от Ещорил, а нищо чудно и да са го докарали от Балканите. Както обичаше да казва един от моите професори по история, светът е пълен с безработни величества, които си търсят препитание.
 • Никога не апелирай към „по-добрата“ страна на човека. Той може и да няма такава. Обърни се към личната му заинтересованост, това е значително по-ефективно.
 • ... но загиващата култура винаги се отличава с грубостта в поведението на хората. Лоши обноски. Липса на загриженост за околните в дреболиите. Нежеланието да се прояви учтивост е по-страшно и от бунт.
  ... but a dying culture invariable exhibits personal rudness. Bad manners. Lack of consideration for others in minor matters. A loss of politeness, of gentle manners, is more significant than is a riot.[2][3]

Произведения

редактиране

Кукловодите (1951)

редактиране
 • Слушай, синко, повечето жени са дяволски глупави и наивни като деца. Но останалите превъзхождат нас, мъжете. Храбрите са по-храбри, способните са по-способни… и порочните са по-порочни.

Двойна звезда (1956)

редактиране
 • Като се изключи хладното одобрение на собствения ми гений, аз чувствах, че съм скромен човек.
 • Никога не съм се впечатлявал от формалните школи в етиката. Бях ги изпробвал – обществените библиотеки са готов източник за отмора за един актьор, който страда от безпаричие – само че ги бях намерил така бедни на витамини, както целувката на мащеха. Ако дадеш на един философ време и много хартия, той може да ти докаже каквото и да било.
  Същото презрение изпитвах и към моралните наставления, които поднасяха на повечето деца. По-голямата част от тях са празни брътвежи, а онова, което всъщност изглежда означават, е посветено на неприкосновеното твърдение, че „добро“ е това дете, което не нарушава дрямката на майка си, а „добър“ е този човек, който се сдобива с мускулеста банкова сметка, без да бъде хванат. Не, благодаря!
 • Вземайте страна! Винаги вземайте страна! Понякога ще грешите – ала човек, който отказва да взема страна, винаги ще греши!
 • Всъщност хората не желаят промяна, никаква промяна – а и ксенофобията има много дълбоки корени. Само че ние прогресираме, ние трябва да прогресираме – ако искаме да излезем сред звездите.

Имението на Фарнъм (1964)

редактиране
 • Ако възможностите не са равни, то най-добре да си на върха!
 • Нито едно правителство до сега не е успяло да отмени законите на природата, въпреки че непрекъснато опитват.

Няма да се уплаша от злото (1970)

редактиране
 • Всеки завършващ студент може да чертае красиви графики и да прави неграмотни заключения, основавайки се на недостатъчни факти.
 • Да изглеждаш добре най-често е наследствено, за останалото трябва да се погрижиш сам.
 • Не е никак лесно да управляваш феодално царство насред излязла от контрол демокрация.
 • Някой ден може би ще преборим смъртта, но се съмнявам когато и да било да премахнем данъците.
 • Сълзите са смазочното масло на душата.

Достатъчно време за любов (1973)

редактиране
 • Човек трябва да може да смени пелена, да планира настъпление, да заколи прасе, да управлява кораб, да проектира сграда, да напише сонет, да направи баланс на сметки, да построи стена, да намести кост, да успокои умиращ, да приема заповеди, да дава заповеди, да работи в екип, да действа сам, да решава уравнения, да анализира нов проблем, да разхвърля тор, да програмира, да сготви вкусно ястие, да се бие ефективно, да умре смело. Специализацията е за насекомите.
  A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.

Източници

редактиране
Уикипедия разполага със статия за Робърт Хайнлайн