Щедрост — Разточителство — Прахосничество

(пренасочване от Прахосничество)


  • Разточителността подражава на щедростта.Цицерон


  • Всеки прахосник е враг на обществото, всеки пестелив човек - негов благодетел.Адам Смит


  • Великите нации никога не обедняват поради разточителството и неблагоразумието на частни лица, но много често обедняват в резултат на разточителството и неблагоразумието на държавната власт.Адам Смит


  • Пилеейки чуждото, ти се сдобиваш със слава, докато прахосвайки своето, вредиш само на себе си. Нищо друго не те изтощава така, както щедростта: проявявайки я, ти едновременно губиш самата възможност да я изявяваш и или изпадаш в беднота, будеща презрение, или разоряваш другите, с което си навличаш ненавист.Николо Макиавели


  • Разточителността подражава на щедростта.Цицерон


  • Разточителното изразходване на публични средства е зло, което се измерва не със стойността на тези пари, а с хората, които са платии данъци за тях.Честър Артър


  • Той никога не се раздаваше. Никога не даваше нещо даром, просто даваше бакшиши... — из филма "Гражданинът Кейн"


Вижте още: