Милосърдие — Милост

(пренасочване от Милосърдие)
  • Който ненавижда това, което е лишено от милосърдие, той проявява милосърдие.Конфуций


  • Милосърдието е универсално благо, осъществяването на което мъдрия извършва в съответствие с изискванията на здравия смисъл, за да извлече максималната полза.Готфрид Лайбниц


  • Милосърдието – сила или слабост: тема, върху която всеки трябва да помисли.Неизвестен автор


  • Ние твърде често поверяваме хората на милостта на Господа и тъврде рядко сами проявяваме милост.Джордж Елиът