Максимилиан Робеспиер

Максимилиан Мари Изидор дьо Робеспиер (фр. Maximilien Marie Isidore de Robespierre, 1758–1794) е френски адвокат от ирландски произход, един от лидерите на Френската революция, водач на якобинското крило.


 • В нашите сметки не влизаше предимството на дългия живот.


 • Във време на революции никога не се издигат така високо, както тогава, когато не знаят накъде вървят.


 • Да се порадваме и да благодарим на небето, че достатчно добре служихме на отечеството, за да ни счетат достойни за кинжалите на тиранията.


 • За родината не е направено достатъчно, ако не е направено всичко.


 • Къде другате ще намерите любов към родината и вярност към общата воля, ако не у самия народ? • Няма да слушаме недоволството на онези, които предпочитат спокойствието на робство пред свободата, постигната с цената на известни жертви.


 • Основна добродетел на гражданина е недоверието.


 • Първо правило на политиката трябва да бъде: управление на народа, с помощта на разума, и на враговете на народа, с помощта на терор.


 • Разумът на човека прилича на земното кълбо, което обитава: едната му половина е потопена в мрак, докато другата е осветена.


 • Съобразявайте се само с благото на обществото и интересите на човечеството.


 • Трябва да помним, че правителствата, каквито и да са те, са избрани от народа и за народа.