Качества — Качественост

(пренасочване от Качество)
  • За изделията не знам, но качеството на брака постоянно расте. — «Изделия — не знаю, но, качество брака постоянно растёт.»Евгений Кашчеев


  • Количеството на глупаците намалява, но качеството им нараства. — «Количество дураков уменьшается, но качество их растет.»Михаил Генин
  • Славеят е взел качеството, а врабците — количеството.Емил Кротки


  • Често приемаме за тщестлавие качествата, които нямаме.Ан дьо Стал