Ашли Брилиант (англ.Ashleigh Brilliant, р.1933 г.) е американски писател, епиграмист и карикатурист от еврейски произход, роден в Лондон. Най-известен е със своите епиграми, на които е наложил ограничението да съдържат около 17 думи на английски език.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я • Аз имам тебе, ти имаш мене. Поне един от нас е щастлив.
  I have you, you have me. At least one of us is lucky.


 • Аз искам да достигна до твоето съзнание — а къде е разположено в момента то?
  I want to reach your mind – where is it currently located?


 • Аз искам или по-малко корупция, или повече шанс да участвам в нея.
  I either want less corruption, or more chance to participate in it.


 • Аз не винаги съм депресиран — само когато мисля и чувствам.
  I’m not always depressed: only when I think and feel.


 • Аз не те разбирам. Ти не ме разбираш. Друго какво общо има между нас?
  I don’t understand you. You don’t understand me. What else do we have in common?


 • Аз също познавам радостта и тъгата... и като цяло предпочитам радостта.
  I too have known joy and sadness, and, on the whole, I prefer joy.


 • Аз също съм член на човешката раса (но по общо признание не много активен).
  I too am a member of the human race, (but admittedly not a very active member).


 • Аз ще се откажа от моите лоши навици веднага след като се появят еднакво удовлетворителните добри навици.
  I’ll give up my bad habits as soon as equally satisfying good habits become available.


 • Ако всички работим заедно..., можем тотално да сринем системата.
  If we all work together, we can totally disrupt the system.


 • Ако имах повече умения в това, което подхващам, нямаше да се нуждая от толкова много кураж.
  If I had more skill in what I’m attempting, I wouldn’t need so much courage.


 • Ако имаш нещо за казване, но нищо не казваш, ти в действителност лъжеш.
  If you have something to say and say nothing, you are really telling a lie.


 • Ако кафето не съществуваше, някой трябваше да го измисли за мене и то много скоро.
  If coffee didn’t exist, somebody would have to invent it for me very soon.


 • Ако мислиш, че комуникацията е само говорене, значи не си слушал.
  If you think communication is all talking, you haven't been listening.[1]


 • Ако не вярваш в призраци, никога не си бил на семейни срещи.
  If you don’t believe in ghosts, you’ve never been to a family reunion.


 • Ако не можеш да минеш върху него или през него, по-добре се споразумей с него.
  If you can’t go over it or through it, you’d better negotiate with it.


 • Ако не можеш да се научиш да го правиш добре, научи се да се наслаждаваш, докато го правиш зле.
  If you can’t learn to do it well, learn to enjoy doing it badly.


 • Ако не харесваш моето мнение за тебе, винаги можеш да го подобриш.
  If you don’t like my opinion of you, you can always improve.


 • Ако никога не си опитвал нещо ново, ти си пропуснал много от най-големите си разочарования.
  If you never try anything new, you’ll miss many of the world’s great disappointments.


 • Ако правя достатъчно различни неща по достатъчно различни начини, мога евентуално да направя и нещо правилно.
  If I do enough different things in enough different ways, I may, eventually, do something right.


 • Ако продължаваш да пъшкаш, то моля те, опитай се да го правиш в ритъм, на който мога да танцувам.
  If you must keep groaning, please try to do it in a rhythm I can dance to. • Без мен там няма да има никого.
  Without me there could be no everybody.


 • Битката за моето здраве постепенно ме убива.
  My struggle to remain healthy is gradually killing me.


 • Бих направил големи неща, ако не бях толкова зает с правенето на дребни неща.
  I could do great things, if I weren’t so busy doing little things.


 • Благодарение на моя компютър съм достигнал до много по-високо ниво на… дезорганизираност.
  Thanks to my computer, I have now achieved a much higher state of disorganization.


 • Бъдете нащрек! Много е вероятно някои от моите най-големи грешки да не са все още извършени.
  Watch out! It’s quite possible that some of my best mistakes haven’t yet been made.


 • Бъдещето изглежда е в добри ръце – миналото е, за което се тревожа.
  The future seems to be in good hands, it’s the past I’m worried about.


 • Бъди добър съсед – и ме остави сам.
  Be a good neighbor, and leave me alone.


 • Бъди любезен с нелюбезните хора – те вероятно най-много се нуждаят от това.
  Be kind to unkind people; they probably need it the most. • В кой етап от моята борба с природата тя най-после ще се предаде?
  At what point in my struggle with nature will nature finally give up?


 • В търсене на себе си съм – дали ти си ме виждал някъде?
  I’m in search of myself – have you seen me anywhere?


 • В ума ми няма нищо, което да не може да бъде изразено чрез дълго умопомрачително избухване на истеричен гняв.
  There’s nothing on my mind that couldn’t be expressed by a long insane outburst of hysterical rage.


 • В ума си имам много добри идеи, но... не винаги е лесно да изцедя някоя оттам.
  My mind contains many good ideas, but it’s not always easy to squeeze one out.


 • Веднъж вече ме образоваха и ми отне години, докато го преодолея.
  I was educated once, and it took me years to get over it.


 • Винаги е по-лесно да докажеш правотата си, ако размахваш ръце, подскачаш и крещиш.


 • Винаги искам да знам какво правя, но има времена, когато никой няма да ми го каже.
  I always like to know what I’m doing, but there are times when nobody will tell me.


 • Вместо минало, настояще и бъдеще, аз бих предпочел шоколад, ванилия и ягоди.
  Instead of past, present and future, I’d prefer chocolate, vanilla, and strawberry.


 • Внимание! Бъдете много внимателни с неверни, безсмислени, противоречащи си и не много весели предупреждения — като това например.
  Caution! Be very careful of false, meaningless, self-contradictory, and not even very funny warnings, like this one.


 • Внимание: Не четете по-нататък, ако сте лесно обидчиви. (Благодаря, че потвърдихте онова, което и предполагах за вас.)
  Caution: Read no further if you are easily offended. (Thanks for confirming what I suspected about you.)


 • Времето за действие е минало! Сега е време за безсмислените караници!
  The time for action is past! Now is the time for senseless bickering!


 • Всеки път, когато го правя, това най-малкото доказва, че все още мога да го правя.
  Every time I do it at least proves I can still do it.


 • Всеки път, когато затварям вратата на действителността, тя навлиза през прозореца.
  Every time I close the door on reality, it comes in through the window.


 • Всички хора са различни. Ето защо всеки един трябва да се третира по същия начин.
  All people are different. That’s why everybody should be treated the same.


 • Всичко е много просто, или е много сложно, или може би нито едното, или и двете.
  It’s all very simple, or else it’s all very complex, or perhaps it’s neither, or both.


 • Всичко излиза по-дълго, отколкото очакваш, дори когато очакваш да излезе по-дълго, отколкото очакваш.
  Everything takes longer than you expect, even when you expect it to take longer than you expect.


 • Всичко, което искам от живота, е неизменното и засилващо се усещане за моята важност.
  All I ask of Life is a constant and exaggerated sense of my own importance.


 • Всичко, което искам, е възможността да докажа, че парите не могат да ме направят щастлив.
  All I ask is a chance to prove that money can’t make me happy.


 • Всичко, което искам, е: малко повече от това, което ще получа.
  All I want is a little more than I’ll ever get.


 • Всичко, което ми трябва, е топла постеля, добра дума и неограничена власт.
  All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.


 • Вършейки по малко всеки ден, аз постепенно позволявам на задачите да ме залеят.
  By doing just a little every day, I can gradually let the task overwhelm.


 • Вярвам, че звездите могат да окажат ефект върху живота на хората – и в частност създавайки работа на хиляди астролози.
  I believe the stars can affect human lives, particularly by providing employment for thousands of astrologers.


 • Вярваш ли в апатията от пръв поглед?
  Do you believe in apathy at first sight? • Главната цел на нашата организация е да увековечи нашата организация.
  The chief purpose of our organization is to perpetuate our organization.


 • Гласувай мъдро, дори това да означава да не гласуваш въобще.
  Vote wisely, even if that means not voting at all.


 • Горе сърцето! Много велики неща са били извършени от хора в недобро ментално здраве.
  Take heart! Many great things have been done by people in poor mental health.
 • Да грешиш бързо е най-малкото по-добре отколкото да грешиш бавно.
  Doing it wrong fast is at least better than doing it wrong slowly.


 • Да изчакам ли, докато правилата се променят - или да ускоря промяната като ги наруша?
  Should I abide by the rules until they’re changed, or help speed the change by breaking them?


 • Да не усложняваме отношенията си с опити да общуваме помежду си.


 • Давай смело! Където и да решиш да отидеш, винаги може да се окажеш не където трябва.
  Take Courage! Whatever you decide to do, it will probably be the wrong thing.


 • Дали по-рано или по-късно, но ще бъда точен.
  Sooner or later, I’ll be punctual.


 • Делото продължаваше толкова дълго, че вече бях забравил дали аз съм невинният или виновният.
  The case has been going on for so long that I’ve forgotten whether I’m really innocent or guilty.


 • Днес премествам само облаци, утре ще опитам планини.
  I’m just moving clouds today, tomorrow I’ll try mountains.


 • Днешният ден е това, което се е случило с вчерашния.


 • Добре е да се знае, че ако се държа твърде странно, то обществото ще поеме пълната отговорност за мен.
  It’s good to know that if I behave strangely enough, society will take full responsibility for me.


 • Добре известно е, че мъжете и жените са различни, но това продължава да се преоткрива с ненамаляващо вълнение.
  It’s well-known that men and women are different but it keeps being re-discovered with great excitement.


 • Докато не те срещнах, си мислех, че светът има рационални основи.
  Until I met you, I thought the world had some rational basis.


 • Дори в безсмисления живот може да има много хубави закуски.
  Even a meaningless life may contain many good breakfasts.


 • Дори полетът да не ти доставя удоволствие, безсмислено е да се опитваш да излезеш, за да се поразходиш.
  Even if you’re not enjoying the flight, it’s futile to threaten to get out and walk.


 • Дори и при кръгла маса някои хора винаги изглеждат способни да седнат на най-главното място.
  Even with a round table, some people always seem able to sit at the head of it.


 • Дори когато съм щастлив и преуспяващ, животът пак си продължава.
  Even when I’m happy and successful, life still goes on.


 • Драконите те обичат. Ти си хрупкав и си добър с кетчуп.
  Dragons love you. You’re crunchy and good with ketchup.


 • Думите са чудесна възможност за комуникация, но те никога няма да заменят целувките и юмруците.
  Words are a wonderful form of communication, but they will never replace kisses and punches. • Едно от добрите качества на моя компютър: никога не пита "защо"?
  One good thing about my computer: it never asks why.


 • Едно от нещата, за които можете да сте сигурни, е, че винаги ще има несигурност.
  One thing you can rely on is that there will always be uncertainty. • Жените могат да правят всичко, което могат и мъжете, но много често имат повече чувства, отколкото интерес.
  Women can do anything men can do, but often have more sense than even to be interested.


 • Животът е единствената игра, в която обектът на играта е длъжен да научи правилата.
  Life is the only game in which the object of the game is to learn the rules.


 • Животът е процес на изгубване на илюзиите… докато накрая изгубим и илюзията, че сме живи.
  Life is a process of losing our illusions, until we finally lose the illusion that we’re alive.


 • Животът е твърде важен, за да бъде взет като шега, но и твърде абсурден, за да бъде взет на сериозно.
  Life is too important to be taken as a joke, but too ridiculous to be taken seriously.


 • Животът ми в много голяма степен е повлиян от множество книги, които така и никога не съм прочел.
  My life has been greatly influenced by many books which I have never read.


 • Животът може да бъде и много дълбок, но аз ще се опитам да си стоя на плиткото.
  Life can be very deep, but I’m trying to stay at the shallow end.


 • Животът може да бъде толкова трагичен – днес си тук и утре пак си тук.


 • Животът може и да няма смисъл – или, още по-лошо, може да има смисъл, какъвто не харесвам.
  Life may have no meaning – or even worse, it may have a meaning of which I disapprove.


 • Животът на Земята може и да е скъп, но пък включва ежегодна безплатна обиколка на Слънцето.
  Living on earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the sun.[2] • За да поддържам ума си отворен, се опитвам да избягна изучаването на каквото и да било.
  In order to keep an open mind, I am trying to avoid learning anything.


 • За да си сигурен, че ще спечелиш, измисли своя собствена игра и никога не казвай правилата й на други хора.
  To be sure of winning, invent your own game, and never tell any other player the rules.


 • За да си сигурен, че ще улучиш мишената, стреляй пръв и обяви, че каквото си уцелил, то е мишената.
  To be sure of hitting the target, shoot first, and call whatever you hit the target.


 • За мен щеше да е по-лесно да отхвърля всички установени ценности, ако знаех какво всъщност представляват.
  It would be easier for me to reject all established values, if I knew what they were.


 • За разлика от повечето други хора, аз съм средностатистически човек.
  Unlike most other people, I’m just an average person.


 • За разлика от Председателя Мао и другите автори, чиито цитати идват от по-дълги трудове, аз изглежда ще стана първият автор в света с готови самостоятелни цитати.
  With all deference to Chairman Mao and other authors whose quotations derive from longer works, it seemed that I was becoming the world’s first writer of self-contained ready-made quotations.


 • За съжаление, възможно е да се направи изключително добре и нещо, което никой не иска да прави.
  Unfortunately, it’s possible to be able to do something extremely well that nobody ever wants done.


 • За щастие в моята работа винаги има избор: мога да избера да я свърша с готовност или без готовност.
  Fortunately in my work there’s always a choice: I can choose to do it willingly or unwillingly.


 • Забавлявай се, докато си още стар.


 • Започнаха да пристигат съобщенията за човешкия прогрес – но някои от тях бяха леко обезкуражаващи.
  The reports on human progress are beginning to come in, and some are a little discouraging.


 • Защо не си ми благодарен, когато ти показвам колко много грешиш?
  Why aren’t you more grateful when I prove how wrong you’ve been?


 • Защо опитът да се разбере действителността толкова често води до полудяване?
  Why does merely attempting to understand Reality so often seem to lead to going insane?


 • Защо се произвежда толкова много болка и страдание, след като има такова малко търсене за тях?
  Why is there still so much pain and suffering being produced when there’s so little demand for it?


 • Защо толкова често е необходим гений, за да се види очевидното?
  Why does it so often take a genius to see the obvious?


 • Защо толкова често завися от благоволението на тези, които не заслужават да контролират моя живот?
  Why am I so often at the mercy of those who don’t deserve to control my life?


 • Защо животът продължава да ме поучава, след като аз нямам желание да уча?
  Why does life keep teaching me lessons I have no desire to learn? • Изоставих търсенето на истината и сега вече търся хубава фантазия.
  I have abandoned my search for truth, and am now looking for a good fantasy.


 • Използвайки своята интелигентност, можеш от време на време да правиш проблемите си и двойно по-сложни.
  By using your intelligence, you can sometimes make your problems twice as complicated.


 • Източниците ми са несигурни, но информацията им е страхотна.
  My sources are unreliable, but their information is fascinating.


 • Изумително е колко много проучване е било направено…, докато се вземе някое от най-лошите решения.
  It’s amazing how much research has gone into making some of the worst decisions.


 • Информирай цялата войска, че комуникациите са напълно прекъснати.
  Inform all the troops that communications have completely broken down.


 • Истински големите хора са тези, които знаят как да накарат малките хора да се почувстват големи.
  The really great people are the ones who know how to make the little people feel great.


 • Истински успешен учител е този, от когото няма да имате нужда отново.
  The truly successful teacher is the one you will never need again.


 • Историята може никога да няма всички факти, но историята винаги има последната дума.
  History may never have all the facts, but history always has the last word. • Как мога да се проваля, след като нямам цел?
  How can I fail when I have no purpose?


 • Как мога да съм сигурен, че успявам, ако не мога да си спомня какво всъщност се опитвах да правя.
  How can I be sure I’ve succeeded, if I can’t remember what I was trying to do.


 • Какво би могло да бъде по-фантастично от реалността?
  What could possibly be more fantastic than reality?


 • Колкото си по-сигурен, толкова повече може да грешиш.
  The more sure you are, the more wrong you can be.


 • Компютърът ми трябва да се е повредил: всеки път, когато му задам грешен въпрос, той ми дава грешен отговор.
  My computer must be broken: whenever I ask a wrong question, it gives a wrong answer.


 • Къде бих бил без моето чувство за посока.
  Where would I be without my sense of direction. • Много книги са резултат по-скоро на нуждата да пише, отколкото на друга нуждата да чете.
  More books have resulted from somebody’s need to write than from anybody’s need to read.


 • Много странно, но това е миналото, за което някой от бъдещето ще копнее да се върне обратно.
  Strangely enough, this is the past that somebody in the future is longing to go back to.


 • Мнозинството никога не е право, освен ако и аз не съм в това число.
  The majority is never right, unless it includes me.


 • Мога да върша само едно нещо в определен момент, но мога да избягвам вършенето на много неща едновременно.
  I can only do one thing at a time, but I can avoid doing many things simultaneously.


 • Моето мнение може и да се е променило, но не и фактът, че съм прав.
  My opinions may have changed, but not the fact that I am right.


 • Моето първо ниво на защита срещу действителността се нарича сън.
  My first line of defense against reality is called sleep.


 • Може би имам късмет, че напредвам бавно, защото може и да вървя в неправилната посока.
  May be I'm lucky to be going so slowly because I may be going in the wrong direction.


 • Може би целта на твоя живот е само да служиш като предупреждение за другите.
  It could be that the purpose of your life is only to serve as a warning to others.


 • Може да изглежда странно, но моят живот се базира върху истинска история.
  Strange as it may seem, my life is based on a true story.


 • Може да не съм като цяло перфектен, но някои части от мене са направо превъзходни.
  I may not be totally perfect, but parts of me are excellent.


 • Може и да няма рай, но пък има Сан Франциско.
  There may not be a Heaven, but there is a San Francisco.


 • Моите проблеми не са големи, но не е необходим голям проблем, за да ме убие.
  My problems aren’t big but it doesn’t necessarily take a big problem to kill me.


 • Моля ви, не вярвайте на всичко, което чуете за мене, независимо колко вярно може да е то.
  Please don’t believe everything you hear about me, regardless of how true it may be.


 • Моля ви, не ме питайте какъв е резултатът – аз дори не съм сигурен каква е всъщност играта.
  Please don’t ask me what the score is, I’m not even sure what the game is.


 • Моля те, не ме лъжи – освен ако си абсолютно сигурен, че никога не ще открия истината.
  Please don’t lie to me, unless you’re absolutely sure I’ll never find out the truth.


 • Моля те, не ме съветвай да се отпускам – напрежението е единственото, което ме държи да не се разпадна.
  Please don’t tell me to relax, it’s only my tension that’s holding me together.


 • Моля те, не ми казвай, че няма нужда да се безпокоя – това е единственото нещо, в което ме бива.
  Please don’t tell me there’s no need to worry, it’s the only thing I’m any good at.


 • Моят живот досега е бил дълга поредица от случаи, за които не съм бил подготвен.
  My life so far has been a long series of things I wasn’t ready for.


 • Моят живот представлява чист модел за тотална непредвидимост.
  My life shows a clear pattern of total unpredictability.


 • Моят най-лош личен проблем е, че моят компютър не ме разбира.
  My worst personal problem is that my computer doesn’t understand me.


 • Моят успех лъже за достигнатия рекорден брой провали.
  My success lies in having achieved a record numbers of failures. • Надявам се да уредя моя интернет конфликт и без кръвопролитие.
  I hope I can settle my internal conflicts without bloodshed.


 • Най-вълнуващото място, където можеш да откриеш талант, е вътре в самия теб.
  The most exciting place to discover talent is in yourself.


 • Най-големият ми проблем е какво да правя с всички онези неща, за които не мога да направя нищо.
  My biggest problem is what to do about all the things I can’t do anything about.


 • Най-голямата пречка пред откриването на истината е… да си убеден, че вече си я открил.
  The greatest obstacle to discovering the truth is being convinced that you already know it.


 • Най-сигурният начин да го научиш е като го правиш, но много често поуката е: "Не го прави!"
  The surest way to learn is by doing it, but often, the lesson is: Don’t do it!


 • Най-сигурният начин да останеш победител, е да победиш веднъж… и да не играеш повече оттам насетне.
  The surest way to remain a winner is to win once, and then not play any more.


 • Най-смешното за някои хора е, че нямат чувство за хумор.
  The funniest thing about some people is that they have no sense of humor.


 • Намерих тайната на щастието - тотално игнориране на всички.
  I’ve found the secret of happiness, total disregard of everybody.


 • Насрочваме срещи, за да обсъждаме много проблеми, който не биха възникнали, ако не насрочвахме толкова срещи.
  Our meetings are held to discuss many problems which would never arise if we held fewer meetings.


 • Научил съм толкова много от моите неуспехи, че мисля да си докарам и още от тях.
  I’ve learned so much from my failures that I’m thinking of having some more.


 • Не е лесно да решавам проблемите си един по един, след като те отказват да се подредят в редица.
  It’s not easy taking my problems one at a time when they refuse to get in line.


 • Не знам как да бъда щастлив – не ни го преподаваха в училище.
  I don’t know how to be happy – They didn’t teach it in my school.


 • Не казвай нищо освен истината… и скоро ще те считат за опасен.
  Speak nothing but the truth, and you’ll soon be considered dangerous.


 • Не можеш да спреш прогреса, но можеш да решиш какво е прогрес и какво не е.
  You can’t stop progress, but you can help decide what is progress and what isn’t.


 • Не само че не знам какво ще донесе утрото, не съм напълно сигурен и какво е донесъл вчерашният ден.
  Not only don’t I know what tomorrow will bring, I’m still not entirely certain what yesterday brought.


 • Не се безпокой – аз съм точно зад теб (и те използвам като щит).
  Don’t be afraid, I’m right behind you (using you as a shield).


 • Не си позволявай да страдаш без нужда – намери си причина да страдаш.
  Don’t let yourself suffer needlessly, find a need to suffer.


 • Не съм ли щастлив, задето съм успял да преживея толкова много лош късмет.
  Aren’t I lucky, to have survived so much bad luck.


 • Нещата, от които се боя, могат да са напълно въображаеми, така че онова, от което най-много се боя, е моето въображение.
  The things I fear may all be imaginary, so what I fear most is my imagination.


 • Нещо за болката: тя доказва, че си жив.
  One thing about pain: It proves you’re alive.


 • Ние имаме взаимоотношения… или просто се изследваме един друг?
  Are we having a relationship, or just doing research on each other?


 • Никога не би могъл да изхвърлиш толкова много лоши идеи.
  You can never discard too many bad ideas.


 • Никога не ми липсва действителността, когато не съм в нея – но понякога е приятно да се върнеш там отново.
  I never miss reality when I’m not in it, but it’s sometimes nice to come back to.


 • Никога не подценявай размера и обхвата на моите проблеми.
  Never underestimate the size and scope of my problems.


 • Никой, дори и голям лидер, не може да стигне много далече без големи хора, които да води.
  Not even a great leader can get very far without great people to lead.


 • Нищо в действителност няма значение – освен малко на брой неща, които всъщност нямат голямо значение.
  Nothing really matters except a few things that really don’t matter very much.


 • Някои книги ме карат да искам да се впусна в приключения, а други – да чувствам, че са ме спасили от тревоги.
  Some books makes me want to go adventuring, others feel that they have saved me the trouble.


 • Някои неща са толкова забранени, че не могат дори да се споменат в списъците на забранените неща.


 • Някои от моите грижи са ми толкова близки, че им знам и първите им имена.
  Some of my troubles are so familiar, I know them by their first names.


 • Някои промени са толкова бавни, че не ги забелязваш, а други са толкова бързи, че те не те забелязват.
  Some changes are so slow, you don’t notice them, others are so fast, they don’t notice you.


 • Някои хора могат да намерят душевния мир, от който се нуждаят, в един добър, напълно удовлетворителен конфликт.
  Some people can find all the peace of mind they need in a good, satisfying conflict.


 • Някои хора са така уверени в истинността на своите мнения, както други в истинността на своите знания.
  Some men are just as sure of the truth of their opinions as are others of what they know.


 • Няма съществени разлики между мъжете и жените, но несъществените са понякога много интересни.
  There are no important differences between men and women, but the unimportant ones are sometimes very interesting.


 • Нямам никакво решение, но пък се възхищавам на проблема.
  I don’t have any solution, but I certainly admire the problem.


 • Нямам нищо конкретно, за което да се извинявам, – аз просто съжалявам за всичко като цяло.
  I have nothing definite to apologize for, I’m just sorry about everything in general.


 • Нямам предубеждения: цялата ми ирационална омраза се базира на реално доказателство.
  I have no prejudices: all my irrational hatreds are based on solid evidence. • Опитай се да бъдеш най-доброто от това, което си, дори ако това, което си, не е добро.
  Try to be the best of what you are, even if what you are is no good.


 • Опитай се да се отпуснеш и да се наслаждаваш – на кризата.
  Try to relax and enjoy the crisis.


 • Основната цел на живота ми е да видя какво ще се случи след това.
  My main object in life is to see what will happen next.


 • Отнема ми изненадващо много време, за да достигна от една част на моя ум до друга.
  It can take a surprisingly long time to get from one part of my mind to another. • Пазѝ някои сувенири от своето минало – как иначе би доказал, че не е било сън?
  Keep some souvenirs of your past, or how will you ever prove it wasn’t all a dream?


 • Повечето от моите проблеми нямат отговор – или отговорът е по-лош от проблема.
  Most of my problems have no answer or else the answer is worse than the problem.


 • По-лесно ще научиш много други неща, ако първо се научиш как да учиш.
  It’s easier to learn many other things, if you first learn how to learn


 • Понякога е по-лесно да направиш невъзможното, отколкото да извършиш неудобното.
  It’s sometimes easier to do the impossible than to do the embarrassing.


 • Понякога единственият начин да спечелиш е като останеш извън играта.
  Sometimes the only way you can win is to stay out of the game.


 • Понякога имам нужда от това, което единствено можеш да предложиш – от твоето отсъствие.
  Sometimes I need what only you can provide – your absence.


 • Понякога най-добрият начин да си полезен е да се отстраниш от нечий път.
  Sometimes the best way to be useful is to get out of somebody’s way.


 • Понякога най-спешното и жизненоважно нещо, което можеш да направиш, е да се отдадеш на пълна почивка.
  Sometimes the most urgent and vital thing you can possibly do is take a complete rest.


 • Понякога си мисля, че разбирам всичко, – и тогава се връщам в съзнание.
  Sometimes I think I understand everything, then I regain consciousness.


 • Прави каквото смяташ за правилно – но гледай да не те хванат.
  Do what you know is right, but try not to get caught.


 • Прегърни своята несигурност – на този свят навярно това е единственото нещо, в което може да си сигурен.
  Cling to your insecurity, in this world, it’s the only thing you can be sure of.


 • Преди да науча, че най-добрата част от живота ми е дошла, тя си отиде.
  Before I knew the best part of my life had come, it had gone.


 • При демокрацията всяка една малка погрешна идея може да се разрасне до национална политика.
  In a democracy, every little wrong idea may grow up to become national policy.


 • Приемайки те такъв, какъвто си, аз разбира се не изоставям всичките надежди да станеш по-добър.
  By accepting you as you are, I do not necessarily abandon all hope of your improving.


 • Приемѝ ме такъв, какъвто съм, – напълно неприемлив.
  Accept me for what I am, completely unacceptable.


 • Простѝ ми сега. Утре може вече да не се чувствам виновен.
  Its simple to me now.Tomorrow may no longer feel guilty. • Разбрах повечето от съобщенията ти, но би ли повторил последния си писък?
  I understood most of your message, but would you mind repeating the last scream?


 • Разликата между приятелството и любовта е... доколко можете да се нараните един друг.
  The difference between friendship and love is how much you can hurt each other. • С готовност очаквам следващото ми разочарование.
  I am eagerly awaiting my next disappointment.


 • Само ако нашите големи мислители можеха да се научат да приказват, а нашите големи приказливци – да мислят.
  If only our great thinkers could learn to talk, and our great talkers could learn to think.


 • След провала да завладея себе си моята най-голяма надежда сега е да сключа съюз със себе си.
  Having failed to conquer myself, my best hope now is to arrange an alliance with myself.


 • Смееха се и над Едисън и Айнщайн, но някак си все още се чувствам некомфортно, когато се смеят над мен.
  They laughed at Edison and Einstein, but somehow I still feel uncomfortable when they laugh at me.


 • Смятам да прекарам остатъка от живота си в бъдещето, а вероятно дори и по-дълго.
  I’m going to spend the rest of my life in the future, and possibly even longer.


 • Социалният ми живот значително се подобри след като престанах да го прекарвам с другите хора.
  My social life is much better, since I stopped spending it with other people.


 • Стойте настрана! Действам под влияние на човешката природа.
  Beware! I’m acting under the influence of human nature.


 • Струва ми се по-лесно да бъда резултат от миналото, отколкото причина за бъдещето.


 • Струва пари, за да поддържаш здравето си – много по-скъпо е обаче да се разболееш.
  It costs money to stay healthy, but it’s even more expensive to get sick.


 • Съвпадение ли е, че ти и аз сме живи по едно и също време.
  Isn’t it a coincidence that you and I are both alive at the same time? • Ти и аз ли сме лудите, или всички останали?
  Is it you and I who are crazy, or is it everybody else?


 • Ти си това, което ядеш, но в крайна сметка ще станеш онова, което ще те изяде.
  You are what you eat, but eventually you become what eats you.


 • Това, от което имам нужда, е адвокат, специализирал закона за джунглата.
  What I need is a lawyer who specializes in the law of the jungle.


 • Току-що открих истината – и не мога да разбера защо никой не гори от желание да я чуе.
  I have just discovered the truth, and can’t understand why everybody isn’t eager to hear it.


 • Толкова много има да се учи, а толкова много не става въобще за учене.
  There’s so much to learn and so much of it not worth learning.


 • Тревожно е нараснал броят на нещата, за които нищо не знаеш.
  There has been an alarming increase in the number of things you know nothing about.


 • Тъкмо когато почти намерих отговора, забравих въпроса.
  Just when I nearly had the answer, I forgot the question. • Успех за някои хора е да станат добре известни; за други – никога да не бъдат известни.
  Success for some people, depends on becoming well-known; for others, it depends on never being found out. • Харесвам този, който съм, и съм изумен да открия, че не всеки споделя това мнение.
  I like who I am, and am puzzled to find that not everybody shares this opinion.


 • Хубаво е да имам известна сигурност в живота, дори и да е само съзнанието, че съм в голяма тревога.
  It’s good to have some certainty in life, even if it’s only that I’m in deep trouble. • Чаках и чаках, и след като не дойде никакво съобщение, знаех, че трябва да е от теб.
  I waited and waited, and when no message came, I knew it must have been from you.


 • Човешко е да се правят грешки… а в някои от нас човешкото е повече, отколкото у другите.
  It’s human to make mistakes, and some of us are much more human than others.


 • Чудесно! Ти имаш някои от най-любимите ми проблеми.
  Wonderful! You have some of my favourite problems!


Източници