Фридрих Дюренмат (нем. Friedrich Dürrenmatt, 1921-1990) е швейцарски драматург, белетрист, есеист, поет и художник. • Да пишеш пиеса е все едно да играеш на шах.


 • Всеки един, без нищо да му се обяснява, може да бъде затворен в тъмница за десет години, и някъде дълбоков в душата си той ще знае защо.


 • През последното столетие ние толкова пъти сме се жертвали за държавата, че е крайно време и държавата да се пожертва за нас.


 • Сред неумолимостта
  не изисквай неизпълнимото
  Спазвай правилата на играта.
— из Правилата на играта, 1948, превод Венцеслав Константинов


 • Всеки е улучен от собствена стрела
  Не можеш да предпазиш никого.
— из Правилата на играта, 1948, превод Венцеслав Константинов


 • Простираш се пред мен, страна, тъй смешна,
  две-три крачки и ще те пребродя,
  сред този злополучен континент,

  пригвозден към прогнилата си дървесина и облизван
  от пламъците на делата си.
— из Швейцарски псалм I, 1950, превод Венцеслав Константинов


 • Ако целта на човешкия дух
  се съзира само в това всичко да проумее,
  пресъхва въображението.

  Един проумян свят
  ще бъде скучен до крайност,
  човешкият дух се нуждае
  от загадката, както и от решенията,
  от хаоса, както и от порядъка.

  Ето защо,
  колкото повече рационализмът расте,
  толкова повече расте и
  ирационализмът.
— из Един проумян свят, 1983, превод Венцеслав Константинов