• Имай смелостта да бъдеш невеж в много неща, за да избегнеш бедствието да бъдеш невеж във всичко.
    Сидни Смит