Томас Карлайл (англ. Thomas Carlyle, 1795–1881) е шотландски писател, историк, философ и медиевист.


 • Ако е истина, че Историята е Философия, която учи посредством Опита, то писателят, годен да съгради историята, е засега неизвестен. Сам по себе си Опитът би изисквал Всезнание, за да бъде записан, и то при условие, че Всемъдростта, необходима за Философията, която ще го тълкува, бъде налице за позовавания. Щеше да е добре, ако обикновените земни Историци позанижеха стремленията си, далеч по-подобаващи на Всезнанието, отколкото на човешката наука, и се постараеха само да обрисуват случилите се събития – макар че такова едно обрисуване би било в най-добрия случай равнозначно на нескопосно уподобяване, – признавайки за тайна неразгадаемата им същност, или с благоговейно упование, тъй различно от проповядванията на Философията, се надвесеха над загадъчните знаци на Оня, чиято диря пресича величавите дълбини на Времето и когото Историята наистина разкрива, ала не с оная яснота, с която във Вечността ще го разкрие всеобщата История.


 • Благословен е този, който е намерил подходящата за него работа.


 • Всички революции се замислят от романтици, осъществяват се от фанатици, а плодовете им се ползват от отявлени негодници.


 • Главният орган на човешкото тяло, здравата основа, на която се крепи душата, това е кесията.


 • Една добре написана биография е нещо толкова рядко, колкото и разумно изживеният живот.


 • Историята на света се гради от биографиите на великите.


 • Любящото сърце е началото на познанието.


 • Мисля, че великите хора приличат на гръмотевиците, родени от небето: другите хора ги очакват като носители на пламъка, на искрата, за да си вземат от тях и да запламтят в буен огън.


 • Нашата главна задача е да не гледаме в мъглявото бъдеще, а да действаме сега, в посоката която ни е ясна.


 • Не вярвам в колективната мъдрост на невежи индивиди.


 • Опитът е учител, който взима твърде скъпо за уроците си, но в замяна на това, никой не обучава по-добре от него. • Разплащането в брой не е единствената връзка между хората.


 • Станете честен човек, и можете да бъдете сигурен, че мошениците са вече с един по-малко! • Човек е нещастен, защото в него живее безкрайното, което въпреки всички усилия той не може да погребе под временното.