Стивън Лийкок

(пренасочване от Стивън Ликок)

Стивън Бътлър Лийкок (англ. Stephen Butler Leacock, 1869 - 1944) е роден в Англия канадски учител, политолог, икономист, писател и хуморист, считан за най-популярния хуморист на англоезичната литература в началото на 20-ти век.


 • Аз по-скоро бих написал "Алиса в страната на чудесата", отколкото цялата Енциклопедия Британика.
  Personally, I would sooner have written Alice in Wonderland than the whole Encyclopedia Britannica.
Sunshine Sketches of a Little Town
 • Астрономията учи как правилно да се използват слънцето и планетите.
  Astronomy teaches the correct use of the sun and the planets.


 • В древни времена те [хората] не са имали статистика, така че е трябвало да прибягват до лъжи.
  In ancient times they had no statistics so they had to fall back on lies.


 • Има две неща в обикновения разговор, които обикновените хора не обичат – информацията и остроумието.
  There are two things in ordinary conversation which ordinary people dislike - information and wit.


 • Голф може да се играе и в неделя; това може да не е игра в рамките на закона, но е форма на морално усилие.
  Golf may be played on Sunday, not being a game within the view of the law, but being a form of moral effort.


 • Класическите произведения са само примитивна литература. Те принадлежат към същия клас както примитивната техника, примитивната музика или примитивната медицина.
  The classics are only primitive literature. They belong to the same class as primitive machinery and primitive music and primitive medicine.


 • Много мъже, влюбили се в трапчинката на бузата, правят грешката да се оженят за цялото момиче.
  Many a man in love with a dimple makes the mistake of marrying the whole girl.


 • Може би тези, които най-много работят, най-много мечтаят.
  It may be those who do most, dream most.


 • Мъжете са способни да се доверяват един на друг, знаейки с точност каква нечестност, която могат да очакват.
  Men are able to trust one another, knowing the exact degree of dishonesty they are entitled to expect.


 • Нарича се политикономия, защото няма нищо общо нито с политиката, нито с икономиката.
  It's called political economy because it is has nothing to do with either politics or economy.


 • Ненавиждам животозастрахователнте агенти: те винаги твърдят, че някой ден ще си отида, което не е така.
  I detest life-insurance agents: they always argue that I shall some day die, which is not so.
Insurance up to Date
 • Писането не е никакъв проблем: просто нахвърляш идеите, когато те се появят. Набързо написаната бележка е най-простото нещо – появата на мислите е онова, което всъщност е трудно.
  Writing is no trouble: you just jot down ideas as they occur to you. The jotting is simplicity itself - it is the occurring which is difficult.


 • Половин истина е както и половин тухла – винаги по-убедителен аргумент, отколкото цяла. А и по-лесно се носи.
  A half truth, like half a brick, is always more forcible as an argument than a whole one. It carries better.


 • Реклама: науката да се арестува човешкият интелект достатъчно дълго време, за да се получат пари от него.
  Advertising: the science of arresting the human intelligence long enough to get money from it.


 • Силно вярвам в късмета и намирам, че работя толкова по-усърдно, колкото повече късмет имам.
  I am a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it.


 • Това, което наричаме творческа работа, въобще не трябва да се нарича работа, защото не е. Предполагам, че Томас Едисън не е имал и един ден работа през последните петдесет години.
  What we call creative work, ought not to be called work at all, because it isn't. I imagine that Thomas Edison never did a day's work in his last fifty years.


 • Трябва да се отбележи, че "рибарство" е названието, дадено на рибилова от хора, които не могат да ловят риби.
  It is to be observed that 'angling' is the name given to fishing by people who can't fish.