Силвестър Сталоун

американски актьор

Силвестър Гарденцио Сталоун (англ. Sylvester Gardenzio Stallone, р.1946 г. ) е американски екшън актьор, известен най-вече с филмите си Роки (1976) и Рамбо (1982). • Аз съм чувствителен писател, актьор и режисьор. Приказките за бизнес ме отблъскват. Ако искате да говорите за бизнес, обърнете съм моя противен личен мениджър.
  I am a sensitive writer, actor and director. Talking business disgusts me. If you want to talk business, call my disgusting personal manager.


 • Бях много пристрастèн към закупуването на съвременно изкуство, но реших да се оттърва от всичко това. Не че това не е голямо изкуство, но изведнъж настроението ми се смени и искам да се върна към майсторите от седемнайсти до деветнайсти век.
  I was very much into buying contemporary art, but I've just decided I want to get rid of it all. Not that it's not great art, but all of a sudden my mood has changed, and I want to go back to seventeenth- and eighteenth-century masters.


 • Вярвам, че има вътрешна сила, която създава победители или губещи. И победителите са тези, които наистина се вслушват в истините на своето сърце.
  I believe there's an inner power that makes winners or losers. And the winners are the ones who really listen to the truth of their hearts.


 • Имам големи очаквания за бъдещето, защото миналото силно се надценява.
  I have great expectations for the future, because the past was highly overrated.


 • Когато бях в прогимназията, учителите ме смятаха за ученика, който най-вероятно ще свърши на електрическия стол.
  When I was in junior high school, the teachers voted me the student most likely to end up in the electric chair.


 • Когато се опитах да се насоча към комедията, не се справих много добре, така че се върнах към правенето на онова, в което съм най-добър и което публиката очаква от мене – екшън филми.
  When I tried to branch out into comedy, I didn't do very well at it, so I went back to doing what I do naturally well, or what the audience expects from me – action pictures.


 • Когато сте на върха и водите парада, всички хвърлят лилии и люлякова вода върху главата ви. Но когато тези паради са отминали и в сърцето ви има буря, твърде малко хора са готови да седнат и да изслушат как оплаквате живота си.
  When you're on top and you lead the parade, everyone's there throwing lilies and lilac water on your head. But when those parades have gone by and there's a storm in your heart, there are very few people that are going to sit there and listen to you bemoan life.


 • Мисля, че всеки си има определена формула в своя живот. Когато се отклоните от тази формула или ще се провалите нацяло, или ще спечелите нацяло.
  I think everyone has a certain kind of formula in their life. When you deviate from that formula, you're going to fail big or you're gonna win big.


 • Не съм от страхливите, въпреки че страхът от провал е много мощен мотиватор. Както и да е, но аз имам големи очаквания за бъдещето…
  I have a lack of fear, whereas in the past the fear of failure was a powerful motivator. Anyway, I have great expectations for the future…


 • Обичам да говоря във филмите си.
  I love being verbal in films.


 • Рамбо не е насилник. Виждам Рамбо като филантроп.
  Rambo isn't violent. I see Rambo as a philanthropist.


 • Сега съм по-фокусирам и и имам по-голямо чувство за предизвикателство, защото постоянно чувствам тежестта на времето.
  I'm more focused and have a greater sense of challenge, because I constantly feel the weight of time.


 • Склонен съм да мисля, за екшън филмите като за действенa демонстрация на морала, в която доброто триумфира над злото.
  I tend to think of action movies as exuberant morality plays in which good triumphs over evil.


 • Това, което се опитвам да направя сега в моя живот е – не само да изграждам, но да създавам неща, които са трайни, а не само да притежават временни проблясъци в тигана.
  What I'm trying to do now in my life - not just with the building, but with everything – is to construct things that will have enduring qualities, and won't just be ephemeral flashes in the pan.


 • Успехът обикновено е кулминация на взетия под контрол неуспех.
  Success is usually the culmination of controlling failure.