Самюъл Тейлър Колридж

английски поет, литературен критик и философ

Самюъл Тейлър Колридж (англ.Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834) е английски поет, критик и философ, известен като един от основоположниците на Романтизма в английската литература.


 • Аз повече не вярвам в привидения – твърде много съм виждал такива.


 • Във всеки процес на мислене най-краткият път се открива накрая.



 • Живописта е нещо средно между мисълта и предмета.


 • Картината е посредник между предмета или явлението и мисълта.


 • Критиците обикновено са хора, които биха били поети, историци, биографи и т.н. – само ако можеха.


 • Най-щастливия брак, който мога да си представя, е между глух мъж и сляпа жена.



 • Нито един велик поет не може да бъде едновременно и голям философ.


 • Опитът, подобно фенера на кърмата на кораба, осветява само изминатия от нас път.


 • Плагиатът винаги се бои да не го окрадат.


 • По-голямата часто от хората не се чувстват никъде така чужди, както у дома си.


 • През собствената си сянка не можеш да прескочиш.


 • Прозата – това са думите в най-хубавия ред, а поезията – това са най-хубавите думи в най-хубавия ред.


 • Този, който се хвали, че се е сдобил с много приятели, никога не е имал и един приятел.


 • Щастието в живота е съставено от такива малки, скоро забравени неща – като очарованието на една целувка или една усмивка, един мил поглед, един сърдечен комплимент.