Омир

древногръцки поет

Омир (гр. Όμηρος, 8-ми век пр.н.е.) е древногръцки епически поет, предполагаем автор на "Илиада" и "Одисея".

Биографията на Омир и до днес остава като бяла страница от дебела книга, тъй като за живота му няма сигурни сведения. Като се започне от там, че седем селища претендират, че са родното му място – Колофон, Йос, Смирна, Хиос, Атина, Спарта, Саламин и се стигне до там, че основните му предположения за биография надхвърлят 8, то Омир си остава загадка. За него също така се предполага, че е бил сляп..

Към спорните сведения разбира се можем да прибавим неединодушните мнения по кое време е живял Омир. Ето че те се оказват крайно противоречиви. Тукидид (471–395 г.пр н.е) твърди за 8 век пр.н.е. Теорията на Херодот (484–406 г пр н.е) е, че Омир и Хесиод са живели около 400г. преди него. Е, за да е още по-спорно, късните животописци на Омир твърдят, че е живял по времето на Троянската война.Съвремието обаче е приело като най-вероятна и близка до истината теорията, че Омир е живял през втората половина на 8 и началото на 7 век пр.н.е.


  • Аз на теб, ти на мен.
  • Бог намира виновния.
  • Великите хора са това към което всички ние се стремим.
  • Глас народен, глас божи.
  • Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
  • Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си.
  • Мълчанието краси жената.
  • Седем града се борят за него в смъртта, а приживе е нямал покрив над свойта глава.
    Джонатан Суифт