Джонатан Суифт

ирландско-британски сатирик, публицист и поет

Джонатан Суифт (англ. Jonathan Swift, 1667-1745) е британски ирландски писател-сатирик и журналист от ирландски произход, автор на знаменитата класическа сатира "Приключенията на Гъливер".


 • Бедните народи са гладни, а богатите нации са горди; но гордостта и гладът винаги ще бъдат във вражда.
  Poor nations are hungry, and rich nations are proud; and pride and hunger will ever be at variance.


 • Безполезно е човек да се опитва да разсъждава за нещо, за което никога не е бил убеден.
  It is useless to attempt to reason a man out of a thing he was never reasoned into.


 • Блажен е който не очаква нищо – не ще да бъде той разочарован.
  Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.


 • Прозрението е изкуството да виждаш невидимите неща.
  Vision is the art of seeing things invisible.


 • Всяко куче трябва да си има своя ден.
  Every dog must have his day.


 • Въпреки че хората често биват обвинявани, че не знаят за своите слабости, но може би само малцина от тях знаят за своите сили. А те са вътре в хората – тъй както понякога в земята има златна жила, за която собственикът й дори не подозира.
  Although men are accused of not knowing their own weakness, yet perhaps few know their own strength. It is in men as in soils, where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of.


 • Горделивостта, злата натура и липсата на усет, са трите най-големи източника на лоши маниери. — "Трактат за добрите маниери и доброто възпитание", изд.1754
  Pride, ill nature, and want of sense, are the three great sources of ill manners.


 • Добрите маниери са изкуството, което прави хората общителни. Този, който най-малко кара хората да бъдат необщителни, най-добре се приема в компанията. — "Трактат за добрите маниери и доброто възпитание", изд.1754
  Good manners is the art of making those people easy with whom we converse. Whoever makes the fewest persons uneasy is the best bred in the company.


 • Един враг може да нанесе повече вреда, отколкото десетина приятели полза.
  One enemy can do more hurt than ten friends can do good.


 • Законите са като паяжините – могат да улавят малките мухи, но стършелите и осите се промъкват през тях. — A Critical Essay upon the Faculties of the Mind, 1707
  Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. • Когато на света се появи истински гений, може да го познаете по това, че всички празноглавци се обединяват срещу него.
  When a true genius appears in the world you may know him by this sign; that the dunces are all in confederacy against him.


 • Кръчмата е място, където лудостта се продава в бутилки.
  A tavern is a place where madness is sold by the bottle.


 • Липсата на вяра е недостатък, който трябва да бъде скрит, ако не може да бъде преодолян.
  The want of belief is a defect that ought to be concealed when it cannot be overcome.


 • Много пъти ми се е случвало панталоните ми да са били толкова тънки, че да мога да седна върху монета и да кажа дали е ези или тура.
  There were many times my pants were so thin I could sit on a dime and tell if it was heads or tails.


 • Можеш ли да живееш през всичките дни от своя живот?
  May you live all the days of your life?


 • На този свят няма нищо постоянно освен промяната.
  There is nothing in this world constant, but inconstancy.


 • Най-добрите доктори на света са доктор Диета, доктор Тишина и доктор Веселие.
  The best doctors in the world are Doctor Diet, Doctor Quiet, and Doctor Merryman.


 • Не знам човек, достигнал до величие или до високо положение, който да се е излежавал до късно сутринта.
  I never knew a man come to greatness or eminence who lay abed late in the morning.


 • Не насочвай остроумието си срещу дете.
  Don't set your wit against a child.


 • Неодобрението е данъкът, който човек плаща на обществеността, за това, че е прочут.
  Censure is the tax a man pays to the public for being eminent.


 • Ние толкова се обичаме един друг, защото заболяванията ни са едни и същи. — "Дневникът на Стела", 1711
  We are so fond of one another, because our ailments are the same.


 • Никога не съм виждал, чувал или чел духовенството да е било обичано от народа, където християнството е държавна религия. Нищо не може да ги направи популярни, освен преследване в известна степен.
  I never saw, heard, nor read, that the clergy were beloved in any nation where Christianity was the religion of the country. Nothing can render them popular, but some degree of persecution.


 • Нито един умен човек никога не е пожелал да бъде по-млад.
  No wise man ever wished to be younger.


 • Нищо не е толкова трудно за тези, които тънат в богатство, както да си представят как другите могат живеят в лишения. — A Preface to the Bishop of Sarum's Introduction to the Third Volume of the History of the Reformation of the Church of England, 8 December, 1713
  But nothing is so hard for those who abound in riches, as to conceive how others can be in want.


 • Нищо не е толкова ярък пример за лоши маниери от ласкателството. Ако ласкаете цялата компания, не доставяте удоволствие на никого; ако ласкаете само един или двама, обиждате останалите.
  Nothing is so great an example of bad manners as flattery. If you flatter all the company, you please none; If you flatter only one or two, you offend the rest.


 • Носът ме сърбеше и си знаех, че ще трябва да пия вино или да целувам глупачка.
  My nose itched, and I knew I should drink wine or kiss a fool.


 • По принцип мразя и ненавиждам животното, наречено човек, въпреки че от сърце обичам Джон, Питър, Томас и останалите.
  Principally I hate and detest that animal called man; although I heartily love John, Peter, Thomas, and so forth.


 • По-добре коремът да се пръсне, отколкото да се похаби добър алкохол.
  Better belly burst than good liquor be lost.


 • Подходящите думи на подходящото място е истинското определение на стил. — "Писмо до млад свещеник", 1720
  Proper words in proper places, make the true definition of a style.


 • Понеже всяко правителство, което управлява без съгласието на управляваните, по дефиниция представлява робство.
  For in reason, all government without the consent of the governed is the very definition of slavery.


 • Разумът е много лек ездач и лесно може да бъде съборен.
  Reason is a very light rider and easily shook off.


 • Сатирата е вид огледало, където наблюдателите виждат всяко лице, освен тяхното собствено. — "Битката на книгите", 1704
  Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody's face but their own.


 • Така както любовта без уважение е капризна и непостоянна; така и уваженито без любов е бездушно и студено.
  As love without esteem is capricious and volatile; esteem without love is languid and cold.


 • Така както руменината ще позволи на курвата да мине за добродетелна жена, така и скромността може да докара дори глупака да го вземат за разумен човек.
  As blushing will sometimes make a whore pass for a virtuous woman, so modesty may make a fool seem a man of sense.


 • Смел човек е бил онзи, който пръв е опитал стрида.
  He was a bold man that first eat an oyster.


 • Той е цигулар, а значи е измамник.
  He was a fiddler, and consequently a rogue.


 • Умният човек би трябвало да има пари в главата си, но не и в сърцето си.
  A wise man should have money in his head, but not in his heart.


 • Хлябът е основа на живота. — "Приказка за бурето", 1704
  Bread is the staff of life.


 • Хората са съгласни да предизвикват смях с остроумието си, но не и с глупостта си.
  Men are contented to be laughed at for their wit, but not for their folly.


 • Човек не бива да се срамува да признае, че е направил грешка, което е начин да... признае, че днес е по-мъдър от вчера.
  A man should never be ashamed to own that he has been in the wrong, which is but saying… that he is wiser today than yesterday.


 • Чудя се що за глупак е бил този, който е изобретил целувката.
  I wonder what fool it was that first invented kissing.