Неофит Български

български патриарх

Неофит I Български (1945 – 2024) е висш български православен духовник, митрополит Софийски и патриарх Български от 2013 до 2024 г., русенски митрополит от 2001 до 2013 г.


  • Вселюбящият ни Творец е дарувал на всички нас благодатни сили за постигане на вечното спасение и от нас зависи дали ще предадем себе си на световните съблазни или на Божествената любов, дали ще пропаднем в бездната на безчестието или ще достигнем Небесата.
— в словото за Йоан Рилски по време на св. Литургия в храма на Рилския манастир за празника Успение на св. Йоан Рилски, 18.08.2013


  • Всяка друга криза в нашия живот: икономическа, политическа, социална, екологична, ако щете, е следствие на духовната криза, от която боледува дадено общество. Егоистичният и безпътен живот без висша цел и непреходен смисъл, без ясна посока, която води към вечността, е празен живот, носещ досада и смут в душата.
— в интервю за Църковен вестник, цитирано от Мediapool.bg, 18.04.2013


  • Моралните ценности, честта, себежертвеността в името на другите – близки и непознати, на народа и едноверците - сякаш са останали далече в миналото и са загубили своята актуалност и ценност. Оттова губим всички ние и като народ, и като личности, защото Бог е създал човека да живее в общност и така, чрез себежертвената любов, да възраства в съвършенството.
— в интервю за Църковен вестник, цитирано от Мediapool.bg, 18.04.2013


  • Мисията на патриарха е мисията на добрия пастир. Оня пастир, който според притчата за Спасителя, полага душата си за овците. Той храни с небесна храна своето паство. Старае се то да бъде издигнато в нравствено отношение, да живее по Божиите заповеди чист живот и достоен за званието Христови следовници.
— в предаването "Вяра и общество", БНТ, 2 март 2013 г.


— в предаването "Вяра и общество", БНТ, 2 март 2013 г.


  • Църквата е призвана да се моли за своя народ и да му сочи добри примери за подражание, за да се запази целостта на народа, доброто, което той съхранява и се стреми да пренесе и в бъдните си дни.
— на празника Преображение Господне, в църквата "Света Троица" в Русе, 06.08.2013


  • Църквата не може да се ориентира само като работник в полето на държавните работи, а може да се съчетае в сътрудничество, в единодействие така че и църквата да има своето място, и държавата да има своето място в тези трудни моменти, които преживяваме, така че резултатите да бъдат все по-добри и по-добри.
— в предаването "Вяра и общество", БНТ, 2 март 2013 г.


  • Щом кръстът е тежък, значи е необходимо и упование, за да бъде носен достойно и с чест. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух свети. Троица светая, слава тебе.
— в предаването "Вяра и общество", БНТ, 2 март 2013 г.