Невинност — Целомъдрие


  • И най-красивото момиче на света не може да даде това, което вече няма.Арман Силвестр