Отваря главното меню
  • Спасението за всяка работа е в мярката. А където мярката е превишена, трудът е бил излишен за човека.Плавт