Марк Порций Катон (Marcus Porcius Cato, 95-46 г.пр.н.е.), обикновено наричан Катон Млади (Cato Minor), е древноримски политически деец, правнук на Марк Порций Катон Стари - Цензора и политически противник на Гай Юлий Цезар.

  • Наглостта е силна там, където защитата е слаба.
  • Считай за първа своя добродетел уменито да си сдържаш езика.
  • Никому не е навредило това, което е премълчал, но може да му навреди онова, което е казал.
  • Когато имаш основания да се оплакваш от приятеля си, то следва малко по малко да се отдалечаваш от него и по-скоро да развържеш, а не да скъсаш дружбата между вас.
  • Времето изтощава силата на всяка тирания.
  • Вместо да се беше нарекъл Щастливи, да се беше нарекъл Справедливи.
    — (приписвано изказване по отношение на Сула)