Лев Троцки

руски политик

Лев Давидович Троцки (рус. Лев Давидович Троцкий, 1879–1940) е болшевишки революционер, съветски политик и марксистки теоретик от еврейски произход. Идеолог е на теорията за перманентната революция, привърженик на методите на „военния комунизъм“ и т.нар. троцкизъм.


 • Целта може да бъде оправдана единствено от средствата. Но целта на свой ред също трябва да бъде оправдана.
 • Чукът троши стъкло, но кове стомана.
 • Усетих механиката на властта по-скоро като неизбежно тегло, отколкото като духовно наслаждение.
 • Ако си отидем, така ще затръшнем вратата, че цяла Европа ще потрепери!
  Если мы уйдем, мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.
 • Гризете с млади зъби гранита на науката!
  Грызите молодыми зубами гранит науки!
 • Най-безспорната черта на революцията е пряката намеса на масите в историческите събития.
  Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события.
 • Сталин е най-изтъкната посредственост в нашата партия.
  Сталин - самая выдающая посредственность нашей партии.
 • Старостта е най-неочакваното в живота, което ни чака.
  Старость - самое неожиданное, что поджидает нас в жизни.
 • Терорът става абсолютно необходим. — из "За червения терор"
  Террор стал абсолютно необходимым.


Приписани или непотвърдени

редактиране
 • Аз не съм евреин, аз съм интернационалист.
  Я не еврей, я интернационалист.
 • Никоя партия не струва нищо, ако целта ѝ не е да вземе властта.
  Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти.
 • Трябва безпощадно да се избиват руските националисти!
  Необходимо беспощадно убивать русских националистов!