Йохан Волфганг фон Гьоте

германски писател, учен, философ и политик
(пренасочване от Йохан Волфганг Гьоте)

Йохан Волфганг Гьоте (17491832) е немски поет, естествоизпитател, мислител.


 • Ако те обичам, това какво те засяга?


 • В обществото всички са равни. Никое общество не може да бъде изградено върху друга основа освен понятието за равенство, но в никъкъв случай върху понятието за свобода. В обществото искам да намеря равенството, свободата, именно нравствената, че мога да се подчиня, ще внеса в него със себе си.


 • Владетел, който не събира около себе си всички даровити и достойни хора, е пълководец без армия.


 • Всеки ден трябва да послушаш поне една песен, да погледнеш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.


 • Всеки, който не вярва в бъдещия живот, е мъртъв и за настоящия.


 • Всеки чува това, което разбира.


 • Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.


 • Глупаците са най-неприятните крадци — те крадат едновременно и времето, и настроението ни.


 • Глупост е да подценяваш врага си преди неговата смърт, а подлост след победата му.


 • Голяма част от бедите на този свят идват от това, че хората недостатъчно добре са разбрали своите цели.


 • Да бъда откровен мога да обещая, но безпристрастен - не.


 • Добротата на сърцето заема по-просторно място от просторното поле на справедливостта.


 • Дори крилати фрази се прекършват, щом стигнат до ухото на глупец. — Западно-източен диван, „Книга на съзерцанието“, I стихотворение


 • Жалко, че природата е направила от теб само един човек, а е имала материал и за праведник, и за подлец.


 • Животът е най-прекрасното нещо, което е измислила природата.


 • Загубата на време е най-тежка за тези, които знаят повече.


 • И най-тънкият косъм има своята сянка.


 • Има хора, които разчитат на недостатъците на своите врагове; от това така или иначе нищо не излиза. Аз винаги съм вземал предвид достойнствата на моите противници и съм извличал полза от това.


 • Какво е любовта — да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.


 • Каквото и да можеш да правиш или мечтаеш да го можеш, заеми се с него! Смелостта съдържа в себе си творческа сила и вълшебство.
  Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an! Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.


 • Когато двама се карат, виновен е по-умният.


 • Когато идеите се провалят, думите вършат добра работа.


 • Когато нямам нови идеи, значи съм болен.


 • Когато се заблуждавам, всеки може да го забележи, когато лъжа – не.


 • Кой би трябвало да има търпение с мен, щом аз го нямам.


 • Който мисли дълго, не винаги намира най-доброто решение.


 • Който не обича, той не смята грешките на любимия за добродетели.


 • Колко много се заблуждават хората, когато си мислят, че това, което са научили, са го и разбрали.


 • Красивото е манифестация на тайни природни закони, които без това явление биха останали скрити завинаги. — Изкуство и древност


 • Любовта е непреодолимото желание да си непреодолимо желан.


 • Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.


 • Маниерите на човека са огледалото, в което се отразява неговият образ.


 • Мисленето е по-интересно от знанието, но не и от съзерцанието.


 • Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят - високомерие.


 • Можеш да научиш само това, което обичаш.


 • На деня принадлежат заблудата и грешката, на времето - успехът и сполуката.


 • Най-глупаво от всички се заблуждава онзи, който мисли, че губи своята оригиналност, ако признае истина, вече призната от други.


 • Напълно безразлично е дали изричаме истина или лъжа - и на двете се противоречи.


 • Никой никога не се е загубил по прав път.


 • Не бъди нетърпелив, когато не приемат твоите аргументи. — Из „Максими, размисли, фрагменти“.


 • Не е достатъчно само да се сдобиеш със знания, трябва да им намериш и приложение.


 • Не се пита дали дейността съвпада напълно, а дали се действа в един и същи дух.


 • Нима светът не е достатъчно пълен със загадки, че да превръщаме в загадки и най-простите явления?


 • Нищо не разкрива така добре характера на човека като това, на което се смее.


 • Няма положение, което да не би могло да се облагороди с усилие или търпение.


 • Природата е най-великият творец.


 • Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.


 • Противниците вярват, че ще ни оборят, като повтарят своето мнение и не обръщат внимание на нашето.


 • "Разделяй и владей" е мъдро правило, но "Обединявай и направлявай" е по-добро.


 • Само в другите хора човек може да види себе си.


 • Само нека никой не мисли, че са го чакали като спасител.


 • Само просякът е скромен.


 • Свикнали сме хората да се подиграват на това, което не разбират.


 • Сетивата не мамят, оценката лъже. • Съвети може да даваш само за работа, в която сам смяташ да вземеш участие.


 • Тайните още не са чудеса.


 • Там, където има много светлина, има и много сенки.


 • Това, което не разбирате, не ви принадлежи.


 • Умният човек не прави дребни груби грешки.


 • Човек вижда толкова, колкото знае.


 • Човек мисли тъкмо тогава, когато не може да измисли върху какво мисли.


 • Човек не може да живее за всеки, особено не за тези, с които не би желал да живее.


 • Човек познава само ония, които му носят страдания.


 • Човекът, превъзмогнал слабостите, които имам, ми е господар, пък бил той и мой слуга.


 • Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения.


 • Щастлив е, който работи с радост и се радва на извършеното.