• Иронията е синтез от абсолютни антитези и затова чрез нея най-сигурно се познава истината.Георг Хегел