Отваря главното меню
  • Иронията е синтез от абсолютни антитези и затова чрез нея най-сигурно се познава истината.Георг Хегел