Иван Хаджийски

български публицист, социален психолог и марксист
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Иван Хаджийски

Иван Минков Хаджийски (19071944) е български публицист и социален психолог, автор на "Бит и душевност на нашия народ", "Оптимистична теория за нашия народ" и други.


  • Ако е въпросът за дарования, такива едва ли липсват на неизтощените сили на нашия народ. Самият факт, че въпреки всичко ние имаме такъв голям културен прогрес, показва, че това е дело повече на духа, отколкото на средствата. Талантът е съчетание на дарба и главно на подготовка. На нас обаче днес липсват материални средства, за да покрием производствените разноски на таланти от съвременен стил.
из студията "Оптимистична теория за нашия народ"


  • България трябва да стане богата, благоденстваща и щастлива, но – за всички. Тогава целият български народ ще разгърне скритите си сили и ще си създаде в новата история място и участ, каквато заслужават неговият устрем, неговите амбиции, неговото трудолюбие и неговата прекрасна земя. Той ще стане тъй велик и уважаван, какъвто е бил и в миналото. Въпросът е: как да стане това?
из студията "Оптимистична теория за нашия народ"


  • За да можем да сравняваме две величини, последните трябва да са сравними, т.е. да имат като основа за сравнение общ еднакъв знаменател.
из студията "Оптимистична теория за нашия народ"


из студията "Оптимистична теория за нашия народ"