Диоген Лаертски или още Диоген Лаерций е древногръцки късноантичен историк на философията, живял през 3 в. от н.е. Основният му труд е 10-томно съчинение "За живота и ученията на философите"


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Диоген Лаерций


  • Времето е най-скъпото нещо, което пилеем.


  • Сърцето съчувства по-охотно на престорените беди, отколкото на истинските.


  • Пръв Питагор нарекъл любовта към мъдростта "философия", а себе си "философ"… По-рано философията била наричана "софия" - мъдрост, а онзи, който се занимавал с нея - мъдрец, сякаш е достигнал най-висшата изтънченост на духа. А философ е този, който се стреми към мъдростта. Самите мъдреци били наричани "софисти". Но не само те, ала и поетите били именувани "мъдреци"… — из "Книга първа" - "Въведение"


  • Добродетелта е разположение на духа, което е в съгласие с общата хармония, и тя трябва да бъде следвана заради самата нея, а не поради някакъв страх или надежда, или поради други външни причини. В добродетелта се заключава щастието на всеки един, защото душата трябва да бъде в хармония с целия живот. Понякога разумното същество се отклонява от нейния път, увлечено от външни неща или от съветите на познатите си; но самата природа никога не му дава повод да се отклони. — из "Книга седма" - "Зенон"