Питагор

древногръцки философ

Питагор (582 — 496 пр.н.е.) е древногръцки философ и математик.


 • Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите.


 • В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа.


 • Виното е враг на мъдростта и приятел на лудостта.


 • Временният неуспех е винаги по-добър от временният успех. • Животът е като представление — в него най-често най-лошите измежду хората заемат най-добрите места.


 • Животът е като стадион. На стадиона някои идват да се състезават, други да търгуват, най-щастливите да гледат и да се наслаждават. Така и в живота едни се раждат жадни за слава, други — за печалба, а философите — единствено за истината.


 • Колкото и да са кратки думите «да» и «не», те изискват най-сериозния размисъл.


 • Ласкателството е като нарисувано оръжие — привидно хубаво, а полза никаква.


 • Не прави нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението ти.


 • Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения.


 • Общуването с жени винаги води до беди.


 • По следите на леността върви бедността.


 • По-лесно е да умрем за жената, която обичаме, отколкото да живеем с нея.


 • При самохвалците, както и при позлатеното оръжие, вътрешното не отговаря на външното.


 • Спестявайте сълзите на децата си, за да могат някога да ги леят на гроба ви.


 • Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи.


 • Шегата, подобно на солта, се ползва умерено.