Джон Фицджералд Кенеди (John Fitzgerald Kennedy, 1917 - 1963) е американски политик, 35-ти президент на САЩ (1961-1963). • Ако свободното общество не може да помогне особено на бедните, то не може да защити и богатите.


 • В една програма за действие има рискове и разходи. Но те са далеч по-малки от рисковете и разходите на удобното бездействие.


 • Войните трябва да свършат… или те ще довършат нас.


 • Във вътрешната политика рискуваме само да претърпим поражение; външната политика може да ни отнесе в гроба.


 • Дипломацията и отбраната не са взаимозаменяеми. Поотделно всяка една от тях ще претърпи неуспех. — 16 ноември 1961


 • Или човечеството ще приключи с войната, или войната ще приключи с човечеството.


 • Когато поехме властта, най-много ме изненада, че нещата бяха толкова зле, колкото твърдяхме.


 • Колкото повече глупости правя, толкова по-популярен ставам.


 • Комитет — това са 12 човека, които вършат работата на един.


 • На онези хора, от колибите и селата на половината земно кълбо, които се опитват да разкъсат оковите на мизерията, ние обещаваме да положим всички усилия и да им помогнем да си помогнат сами, колкото и време да отнеме това.


 • Най-големият враг на истината често е не лъжата – преднамерена, коварна и безчестна, а митът – устойчив, увлекателен и ефимерен.


 • Най-горещото място в ада е запазено за онези, които в моменти на морална криза са запазвали неутралитет.


 • Не мисля, че на света има поне един мъж, верен на своята жена.


 • …Не питай, какво може родината ти да направи за теб, а питай, какво можеш да направиш ти за родината си.
  …Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.


 • Невъзможността за мирна революция води до неизбежност от насилствена революция.


 • Ние никога няма да водим преговори от страх и никога няма да се страхуваме от преговори.


 • Ние решаваме да отидем до луната или да направим друго нещо, не защото е лесно, а защото е трудно.


 • Отсъствието на мечти погубва народа.


 • По добре среща на върха, отколкото на ръба на пропастта.


 • Победата има хиляда бащи, а поражението винаги е сираче.


 • Проблемите на света не могат да бъдат решени от скептици или циници, чиито хоризонти са ограничени от очевидните раелности. Нуждаем се от хора, способни да мечтаят за неща, които никой не е виждал.


 • Прощавайте на враговете си, но не забравяйте имената им.
  Forgive your enemies, but never forget their names.


 • Смелостта е смесица от триумф и трагедия. И човек прави каквото трябва, въпреки последствията, въпреки спънките, опасностите и напрежението И това е в основата на всяка добродетел. • Убедих се, че на дипломàта са нужни железните нерви на професионален джебчия.