Дейвид Алън Мамет (David Alan Mamet, р.1947 г.) е американски драматург, есеист, сценарист и режисьор от еврейски произход. За своите пиеси получава награда "Пулицър" през 1984 г. и е номиниран за "Тони" за "Glengarry Glen Ross", но е далеч по-известен с работата си за киното: сценарист е на "Пощальонът винаги звъни два пъти" (The Postman Always Rings Twice, 1981) "Недосегаемите" (The Untouchables, 1987), "Glengarry Glen Ross" (Glengarry Glen Ross, 1992), "Испанския затворник" (The Spanish Prisoner, 1997), "Да разлаем кучетата" (Wag the Dog, 1997), "Обирът" (Heist, 2001), "Червен пояс" (Red Belt, 2008), на военния сериал "Звеното" (The Unit, 2005-2009); режисьор е на "Обирът", "Испанския затворник" и "Червен пояс".

 • Моята Алма матер е обществената библиотека в Чикаго.
  My alma mater is the Chicago Public Library.
 • Израстнах в престъпно съседство, така че имахме навика да казваме, че човек може да постигне повече с любезна дума и оръжие, отколкото само с любезна дума.
  I grew up in a tough neighborhood and we used to say you can get further with a kind word and a gun than just a kind word.
 • Полицаите до такава степен ценят своя статут като пазители на мира и защитници на обществото, че са от готови понякога да бият до фатален край тези граждани или групи, които поставят под въпрос този статут.
  Policemen so cherish their status as keepers of the peace and protectors of the public that they have occasionally been known to beat to death those citizens or groups who question that status.
 • Винаги съм си мислел, реално насилие в Холивуд не е това, което е на екрана. То е онова, което трябва да направите, за да се съберат парите.
  I always thought the real violence in Hollywood isn't what's on the screen. It's what you have to do to raise the money.
 • В един свят, който намираме за ужасяващ, ние ратифицираме именно онова, което не ни заплашва.
  In a world we find terrifying, we ratify that which doesn't threaten us.
 • Всяко повторение на схващането, че нищо няма значение, унижава човешкия дух.
  Every reiteration of the idea that nothing matters debases the human spirit.
 • Преди да можеш да откраднеш огъня от боговете, трябва да си в състояние да носиш кафе на режисьора. — за филмовия бизнес
  Before you can steal fire from the Gods you gotta be able to get coffee for the director.
 • Не трябва да се грижим да го правим интересно; всичко, за което трябва да се погрижим, е да премахнем несъщественото.
  We don't have to worry about making it interesting; all we have to worry about is getting rid of the pig.
 • Хората или могат, или не могат да кажат какво имат предвид…, но това, което казват, винаги е предназначено да получат каквото искат.
  People may or may not say what they mean... but they always say something designed to get what they want.
 • Това са само думи… освен ако не са истина.
  It's only words… unless they're true.
 • Изкуството на театъра е действието. Това е изследване на ангажираността. Самата дума е действие. Да "кажеш" думата, така че да я направиш чуваема и разбираема за всички в театъра, е именно ангажираност; това е висше изкуство: да видите едно човешко същество да говори от сцената на хиляди други, подобни на него, казвайки: "Тези думи, които говоря са "истина", а не нещо приблизително. Те са Божията истина и аз ги потвърждавам с моя живот", което актьорът прави на сцената.
  The art of the theater is action. It is the study of commitment. The word is an act. To SAY the word in such a way as to make it heard and understood by all in the theater is a commitment -- it is the highest art to see a human being out on a stage speaking to a thousand of his or her peers saying, 'These words which I am speaking are the TRUTH -- they are not an approximation of any kind. They are the God's truth, and I support them with my life,' which is what the actor does on stage.
 • Ние възприемаме драмата до степента, до която тя отговаря на нашите мечтания.
  We respond to a drama to that extent to which it corresponds to our dreamlife.
 • Добрият филмов сценарий трябва да може да бъде направен напълно без диалог.
  A good film script should be able to do completely without dialogue.
 • Филмите са деградирали до първоначалната си функция като карнавал за забавление - те не предлагат драма, а само тръпки.
  Films have degenerated to their original operation as carnival amusement - they offer not drama but thrills.
 • Винаги казвайте истината – това е най-лесното нещо, което трябва да запомните.
  Always tell the truth – it's the easiest thing to remember.
 • Изненадата е половината от битката. Много неща са половината от битката, загубата е половината от битката. Но нека помислим за това какво е цялата битка.
  The surprise is half the battle. Many things are half the battle, losing is half the battle. Let's think about what's the whole battle.
 • Ненавиждам ваканциите. Тогава няма нищо за правене.
  I hate vacations. There's nothing to do.
 • Достатъчно е да кажем, че не бяхме жертви на щастливо детство. Имаше доста насилие, но най-голямото насилие беше емоционалното. Емоционален тероризъм. По моя преценка ние сме оцелели от американска семейна версия на Дахау от 50-те години - и номерата още си личат на ръцете ни. В този смисъл, когато пише, Мамет винаги е по къси ръкави.
— Лин Мамет, сестра на Дейвид Мамет, също сценарист
 • Аз съм голям фен на Дейвид Мамет. Това, което прави е истинско изкуство. Неговите думи са толкова чисти и ясни. Предизвикателство е за всеки актьор, защото той си има свой език и това е другото забавление - да направиш неговия език свой собствен. Харесва ми да произнасям неговите думи.
Дани де Вито
 • Винаги е интересно да работиш със сценарист-режисьор. Очарователно е да гледаш режисьор, който се опитва да реши проблемите, причинени от самия него като сценарист. Но Дейвид успява, при това много спокойно.
Джийн Хекман

Външни връзки

редактиране