Едмон и Жул дьо Гонкур (фр. (Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) de Goncourt) са френски писатели-романисти, последователи на популярното по онова време течение натурализъм. Съвместни автори са на множество романи. • Ако държавните дейци извършваха в семейството или в обществото такива постъпки, каквито вършат в политиката, със сигурност биха ги пратили в затвора.


 • Англичаните колективно, като народ са мошеници, а индивидуално честни. Французите, обратно: честни като народ и мошеници поотделно.


 • Ах, какви физически разрушения само докарва умствената дейност дори у най-силните и крепките.


 • Безчислените планове на човека рядко завършват с удача, в те приличат малко на рибния хайвер – от милионите зрънца хайвер само няколко се оказват удачни.
 • В изкуството да виждаш значи да намираш.


 • В изкуството има хиляди начини да се поощри мнимото призвание и нито един – да се обезкуражи истинското. (Едмон дьо Гонкур)


 • В изкуството се създава нещо наистина хубаво само тогава, когато чувствата на човека са широко отворени – като прозорци.


 • В крайна сметка недоволните негодници са толкова, колкото и доволните. Опозицията не е по-добра от правителството. (Жул дьо Гонкур)


 • В музиката най-вече обичам жените, които я слушат. (Жул дьо Гонкур)


 • В обществото никога не говорим за музика, защото не я познаваме, и никога не говорим за живопис, защото я познаваме. (Жул дьо Гонкур)


 • В провинцията дори дъждът е развлечение. (Жул дьо Гонкур)


 • Вестникът е естествен враг на книгата, така, както курвата е естествен враг на порядъчната жена.


 • Винаги се отнасям недоверчиво към хората, които приписват на картините много идеи. Боя се, че те просто не виждат тези картини. • Всяка търговия превръща човека в мошеник – дори и напълно законен – но все пак мошеник.


 • Въображението има този недостатък, че неговите творения са логични; действителността не е такава.


 • Глупаците и безумците са два типа поклонници, с които писателят никога не се сдобива, докато е жив.


 • Да виждаш, чувстваш и да изразяваш – в това се състои цялото изкуство.


 • Да признаеш таланта у своите приятели е по-трудно, отколкото да го признаеш у своите врагове. (Едмон дьо Гонкур)


 • Движението на всички живи същества от целия свят се свежда до непрекъсната циркулация на невроза.


 • Един тукашен буржоа казал на сина си: "Ти си богат, говори високо!" (Едмон дьо Гонкур)


 • Единственият безпогрешен признак за ума на човека – това е оригиналността на неговите възгледи, т.е. противоположността на общоприетото.


 • Жената, когато е шедьовър, е най-хубавото произведение на изкуството.


 • Жените не разглеждат, по-точно казано, не виждат ясно мъжете, които обичат.


 • Животът би бил съвършено непоносим, ако отделните личности биха действали също така несправедливо, като държавата, и човекът беше ограбвал човека по същия начин, както го прави тя.


 • Изгубената популярност, както и изгубената девственост, не се възстановява.


 • Изкуството да се харесваш е като че ли много просто. Трябва да се спазват само две правила: да не говориш на другите за себе си и постоянно да им говориш за тях самите.


 • Има автори, толкова антипатични, колкото и хората. Когато ги четете, те ви отблъскват също толкова, колкого ако ги виждате.


 • Истината за живота винаги предизвиква по-голямо възхищение, от фалшивите творения на гения.


 • Истината предизвиква досада у човека и е напълно понятно защо предизвиква досада – тя съвсем не е радостна.


 • Истинското произведение, истинският талант, истинската надареност притежават силата на парата – винаги настъпва момент, когато те избиват навън.


 • Историята би могла да се нарече Летопис на жестокостите на човека спрямо себе си или спрямо други хора.


 • Историята е роман, който се е случил, а романът е история, която е могла да се случи.


 • Историята е наистина учебник по разочарования – в нея действат или мошеници, или честни глупаци.


 • Картината в музея чува много повече глупости, от когото и да било на този свят.


 • Книгата при своята поява никога не е шедьовър – тя става такава.


 • Книгата трябва да е написана от художник или мислител. Иначе нищо не струва.


 • Книгите, значимите книги, въникват като отклик в сърцето на пламенния човек, развълнуван от всички чудеса на света – прекрасни или уродливи.


 • Когато видите отблизо хората, които ви аплодират, започва да ви се струва, че хората, които ви освиркват, не може да са чак толкова глупави.


 • Когато неверието става вяра, то е по-нелепо от религията.


 • Колкото повече минава времето, толкова повече животът ни изглежда като буфонада, която трябва и да приемаме, и да захвърляме, смеейки се.


 • Колкото повече минава времето, толкова повече се убеждаваш, че в нашия свят сериозно гледат само на леките неща, а леко – на сериозните. • Литературата трябва да издига публиката до своето ниво, а не да се стпуска до нивото на публиката.


 • Любопитно е, че най-много се купуват книгите, които най-малко се четат. Това са книгите, стоящи на показ в библиотеките на хората, които не четат, – книги, така да се каже, с мебелировъчна цел. (Жул дьо Гонкур)


 • Майсторството на романиста – и въобще на писателя – се състои не в умението всичко да опише, а в умението да си подбере.


 • Маската в края на краищата се сраства с лицето. Лицемерът свършва с това, че става чисто сърдечен човек.


 • Може да се случи някои честни хора и да не обичаст истината в литературата, но със сигурност може да се каже, че всички нечестни я ненавиждат.


 • Монарсите – каквито и да са – винаги са отражение на нацията; те дори три дена не биха се задържали на трона, ако не съответсват на духовната й нагласа.


 • Мярка за ума на човека е умението му да се съмнява, способността му за критика; мярка за глупостта му – лековерието.


 • На големите хора е свойствено дребно тщестлавие.


 • На литературата следва да се гледа като на професия, която не храни, не пои, не топли, не дава покрив и от която не може да се очаква възнаграждени за труда.


 • На този свят трябва много да правиш и много да искаш: съсредоточаването върху само едно нещо е скучно.


 • Най-великите поети може би са онези, които си остават неиздадени.
 • Настойчиво ме преследва мисълта, че срещу кристално чистия човек, срещу богородния човек, срещу талантливия човек съществува таен сговор на всички сила на природата с цел да го измъчат и измамят.


 • Независим в своето възхищение може да бъде само този, който е независим в своите мисли.


 • Ние се ценим много ниско, когато се гледаме сами себе си, и много високо, когато се сравняваме с другите.


 • Нито един писател никога няма да си признае, че колкото по-голяма става неговата слава, толкова по-широк е кръгът от почитателите на неговия талант, неспособни да го оценят. (Едмон дьо Гонкур)


 • Нищо не съществува независимо, само по себе си. Има слънчеви дни, които ни се струват мрачни, и има мрачно небе, за което си спомняш като за най-ясното на света.


 • Обществото прощава само на тези, които презира и си отмъщава на останалите. • Основният тон на живота е скуката, впечатлението за нещо сиво.


 • От жените трябва да лъха лек аромат на робство.


 • Отсъствието на талант в изкуството гнети много повече, отколкото човешкото страдание. (Едмон дьо Гонкур)


 • Ох, как се променят нещата на светлина, ако ги погледнеш от обратната им страна.


 • Публиката е калта, която мачкат и от която си правят читатели.


 • Публиката уважава, и накрая признава тези, които в началото са я скандализирали – носителите на новото! (Едмон Гонкур)


 • С възрастта тишината става приятелка на човека. (Едмон дьо Гонкур)


 • Семейството – от материална гледна точка – е огромна машина за деморализация на човека и превръщането му в животно.


 • Силата на древните се е крепила на мускулите, силата на съвременния човек – на нервите.


 • Случва се слава без популярност, случва се и популярност без слава. (Едмон дьо Гонкур) • Смехът е физиономията на ума. (Едмон дьо Гонкур) • Стеснителността е само нервна проява. Всички нервни хора са стеснителни. Скромността тук няма място.


 • Три са нещата, които биха разорили всеки, а отсъствието им би позволило дори да се забогатее: жената, детето и поземлената собственост.


 • Това, което става в наши дни, не е нашествие на варвари, а нашествие на шарлатани. (Едмон дьо Гонкур) • Този, който не ни отличава от другите, ни нанася оскърбление. (Едмон дьо Гонкур)


 • Този, който презира успеха, не е достоен за него. (Едмон дьо Гонкур)


 • Той е глупав с онази глупост, която не можеш да докажеш, а може само да се почувстваш.


 • Успехът все още не доказва превъзходството над онези, които са талантливи.


 • Цивилизацията действа разлагащо на човека; той все повече се привързва към творенията на човешките ръце и плюе на творенето на Бога.


 • Щедростта на човека говори за наличието у него на почти всички останали достойнства, украсяващи го като член на обществото; скъперничеството от своя страна говори за отсъствие на тези достойнства. (Едмон дьо Гонкур)