Гай Марий (лат. Gaius Marius, 157-86 г.пр.н.е.) е римски военачалник и държавник, избиран е безпрецедентните седем пъти за консул, провежда реорганизация на римската армия, ръководи военни действия в северна Африка, с германските племена в Европа, и в гражданските войни на самите Апенини.


От него
  • Всички хора са с еднакъв произход, но най-храбрите от тях са най-благородни.
  • Страхът още никого не е направил безсмъртен.
  • Колкото по-славен е животът на прадедите, толкова по-позорно е нехайството на потомците; то не може да скрие нито достойнствата на едните, нито пороците на другите.


За него
  • Гай Марий е истински мъж, макар и малко недодялан.Цицерон
  • Най-добрият на война, най-лошият в мирно време.Велей Патеркул, римски историк